NYHETER 2022-04-01 KL. 06:40

Valand växer fram och förtätar

Av Christina Forlin

Stadsdelen Valand i centrala Kungsbacka stad är en del av expansionen som börjar ta form. De första lägenheterna är inflyttningsklara och i gatuplan planeras det för frisör, delikatessbutik, glasscafé och mycket mer.

Valand växer fram och förtätar
Emma Kjernald, samhälsbyggnadschef, och Lisa Andersson, (M), kommunstyrelsens ordförande tycker att framväxten av nya stadsdelen Valand ser lovande ut. Foto: Christina Forlin

TV-klipp och nyheter

Lisa Andersson tycker Valand är ett bra exempel på förtätning, och att bostadsbolaget Aranäs har lyckats gott med att komplettera bostäderna med verksamheter i gatuplanet. Att Kungsbacka stad ska växa mest av orterna i kommunen är en uttalad strategi sedan länge och ett politiskt beslut. Till grund för tillämpningen av beslutet finns bostadsförsörjningsprogrammet.
Det säger att av de 500 bostäder som ska byggas per år i kommunen ska 300 ligga i Kungsbacka stad.
Lisa Andersson betonar att Kungsbacka ska gå från småstad till stad. Hon vill se Kungsbacka som en ort där man i större utsträckning både jobbar i och vistas i på fritiden.
– Vi behöver bli en stad. Utbudet ska öka här, man ska inte behöva åka in till Göteborg i så stor utsträckning. Men för att servicen ska kunna växa måste det finnas ett underlag, då måste vi ha ett centrum. Vi behöver tänka helhet, rekreation, vardagslivet.
Emma Kjernald fyller i:
– Kungsbacka stad behöver växa i kapp sina tätorter.
– Ska du få hit företagare som vill etablera sig och ha kontor här, då måste det finnas lunchrestauranger och det måste finnas folk till kultur- och fritidsaktiviteter. Man ska kunna bo här, verka och vistas här.

Läs mer: Komplext pussel när staden utvecklas

Fler projekt följer
Närmaste planerna för Kungsbacka stad är fortsatt bygge av Söderstaden när nu parkeringshuset Linden är färdigt. Sedan följer hela Sydöstra centrum. Det kommer att byggas på höjden en del, och hyreslägenheter ska varvas med bostadsrätter, villor och radhus.
– Att bara bygga villor och radhus i Kungsbacka stad är inte hållbart på något sätt, det skulle ta för mycket mark i anspråk, och vi skulle behöva bygga på mer åkermark, säger Emma Kjernald.
Om man tänker tanken att bygga väldigt glest och sprida ut de 50 000 som ska flytta in fram till 2050 över hela kommunen skulle det bli ekonomiskt ohållbart enligt Emma Kjernald.
– Då måste vi investera mer i vägar, vatten, avlopp, fiber och bygga många fler skolor.
– Dessutom blir det ganska tråkigt med jätteytor med villor utan identitet.
Lisa Andersson poängterar att Kungsbacka är och har varit en sovstad, med stor pendling. Enligt henne reser det varje dag 24 000 till sitt jobb på annan ort, de flesta mot Göteborg.
– Om vi fortsätter att vara i huvudsak en boendekommun, där de flesta åker bort under dagarna, då skulle de få som är hemma ha det väldigt tråkigt och otryggt. Och för att få till en kritisk massa för verksamheter måste det byggas mer.
Dessutom är en ökad pendling inte realistiskt.
– Fler kan inte pendla, det får inte plats på vägar och järnvägar, där är fullt, säger Emma Kjernald och understryker att de bearbetar Trafikverket om att förbättra moten vid E6:an.
– Om vi ska fortsätta växa behöver vi få till bättre lösningar både till Onsala och till Särö.

Hur fort och hur tätt ska man då bygga?
– Vi har kommit fram till att 500 bostäder per år är lagom, säger Lisa Andersson.
– Det kan man förstås ha olika uppfattningar om, men det är den summan som är beslutad.
Hon anser också att risken finns att Kungsbacka tappar identitet och trygghet om man växer för fort.
– Det krävs en balans att få det trivsamt och tryggt, för det ska vi fortsätta vara, det är ett signum för Kungsbacka. Dessutom vill vi ha en jämnare balans i befolkningen, vi vill inte att de unga flyttar ut.
Enligt Emma Kjernald siktar man på en befolkningstäthet på 150 invånare per hektar. Till grund för det beslutet ligger riktlinjer från UN Habitat – FN:s program för boende- och bebyggelsefrågor som verkar för en hållbar utveckling och bra boendeförhållanden i världens städer.
Hon visar en karta där det tydligt framgår att Kungsbacka stad ligger långt under den nivån i stora områden. Men när oroliga invånare undrar hur tätt Kungsbacka då kommer att bebyggas brukar hon lugna dem:
– Vi ska bli mer som Kolla Parkstad. Och det ska inte bara vara hus, grönområden är viktigt liksom upplevelsen av trygghet och service.Fakta
I Kungsbacka stad bor i dag cirka 22 000. Dit räknas i sammanhanget även Björkris och Tölö. I Kungsbacka församling finns cirka 11 000 personer.
Mellan åren 2025 och 2050 förväntas staden fördubblas och växa med 23 000 invånare.

Kungsbacka är i dag den 26:e största kommunen i Sverige med drygt 85 000 invånare.
År 2050 är invånarantalet beräknat till 130 000 i Kungsbacka kommun
TV-klipp och nyheter

Förslaget – herrgård ska bli korttidsboende
VÅRD 2023-10-04 KL. 08:10
Premium

Förslaget – herrgård ska bli korttidsboende

Frågan är om detaljplanen tillåter ägarnas nya idé

Lundgren om nya fyraårskontraktet
FOTBOLL 2023-10-02 KL. 14:01
Premium

Lundgren om nya fyraårskontraktet

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Arvidssons i Fjärås firar 60 år

Arvidssons i Fjärås firar 60 år

Det började med ett egenbyggt växthus på 800 kvadratmeter. Nu handlar det om betydligt större ytor för Arvidssons i Fjärås där krukväxter drivs upp året runt. – Nej, jag har inte tröttnat på blommor, det är alltid lockande att plocka hem några. Azalea är en favorit, säger grundaren Arne Arvidsson.