NYHETER 2021-12-23 KL. 18:00

Trygga, nöjda och oroliga

Av Kristian Alm

Nästan alla tycker att Kungsbacka är en bra ort att bo och leva på. Åtminstone om man ska lita på SCBs färska medborgarundersökning.

Trygga, nöjda och oroliga
Jubel och samling för Kungsbacka? Nja, kanske fotbolls-VM hade en liten del i sammanhanget också. Arkivfoto: Norra Halland

Under flera år har Statistiska centralbyrån tillsammans med kommuner runt om i landet gjort en undersökning kring medborgarnas synpunkter på sin kommun. Undersökningen rör 14 olika områden som handlar om alltifrån skola och omsorg till trygghet och inflytande.
– Undersökningen är ett viktigt verktyg för oss i kommunen att se vad vi ska rikta ännu mer fokus på, säger Malin Aronsson, kommundirektör.
Invånarna i Kungsbacka ger ett högt betyg i frågor som rör exempelvis skola, skötsel av gator och vägar och trygghet. Hela 86 procent i Kungsbacka svarar att de känner sig ganska eller mycket trygga nattetid utomhus i området, jämfört med rikssnittet på 72 procent. 98 procent känner sig ganska eller mycket trygga dagtid jämfört med rikssnittet på 94 procent.
Däremot är hela 36 procent oroliga för att utsättas för identitetsstöld, och 28 procent oroliga för inbrott. Det stämmer väl med riksgenomsnittet.
Ett område där invånarna i Kungsbacka ger lägre betyg än invånarna i Halland är utbudet av ställen för äldre att träffas, exempelvis träffpunkter. 41% av de som svarat i Kungsbacka är nöjda med utbudet, i jämförelse med Hallands snitt på 54%.
I både Kungsbacka och riket som helhet är nästan hälften av medborgarna i någon grad missnöjda med äldreomsorgen. Det speglar nog debatten de senaste åren, inte minst under pandemin.
Kollektivtrafiken är inte heller något som ligger i topp. Däremot är en stor majoritet nöjda med möjligheten att ta sig fram med bil. Det visar nog på de svårigheter kommunen har att förändra pendlingsvanorna de närmsta åren.

Diskriminering

En annan punkt som ligger lågt i förhållande till rikssnittet är möjligheten för minoriteter att leva sitt eget liv. Det kan handla om sexualitet, religion, ursprung eller funktionsnedsättning. Kommunens arbete för att minska diskrimineringen i samhället får här sämre betyg än snittet. Tre av fyra tycker det kunde göras mer på det området.
Känslan av att inte kunna påverka politik och samhälle är stor, men där skiljer sig inte Kungsbacka särskilt från någon annan kommun. På frågan ”Tycker du att invånarna i din kommun har möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter?” svarar bara 19% av invånarna i Sverige ja. I Halland ligger snittet på 18% medan Kungsbacka hamnar något högre på 22%.
Men även om det finns kritik bland kungsbackaborna, är alltså många nöjda med sin kommun. Hela 98 procent svarar att kommunen är en ganska bra eller mycket bra plats att leva och bo på, mot rikets genomsnitt på 92 procent. Fast tydligen vill inte alla dela med sig – det är bara 82 procent som skulle rekommendera någon annan att flytta hit...
Man ska dock observera att det är en grov skala med bara fyra svarsalternativ: mycket missnöjd, ganska missnöjd, ganska nöjd och mycket nöjd. I frågan om nöjdhet med kommunen är det 56 procent som är ganska nöjda, och 42 procent som är mycket nöjda. Så det finns önskemål om förbättring även bland de som klassificeras som nöjda i sammanfattningen.
Det går inte heller att direkt jämföra med tidigare års undersökningar, för SCB har både ändrat åldersspannet på undersökningen och minskat antalet betygssteg. Det är också enbart 673 personer som svarat av de 1600 som fick enkäten.

Fakta undersökningen
1 600 slumpmässigt utvalda Kungsbackabor fick chansen att svara i SCBs medborgarundersökning. 42 procent svarade, vilket innebär 673 personer. I år deltog sammanlagt 161 av landets 290 kommuner i undersökningen. Svarsalternativen är annorlunda jämfört med tidigare år, så jämförelser haltar.SENASTE TV-NYHETERNA

Träningsviljan ska ta Filippa till toppen
SPORT 2022-01-28 KL. 11:00

Träningsviljan ska ta Filippa till toppen

Prisade Margareta tänker utanför boxen
FAMILJ 2022-01-27 KL. 20:00

Prisade Margareta tänker utanför boxen

IT-strul – kommunen hotar med vite
NYHETER 2022-01-27 KL. 18:00

IT-strul – kommunen hotar med vite

Transportföretag köpte Ekenässkolan
NYHETER 2022-01-27 KL. 14:36

Transportföretag köpte Ekenässkolan

Elever ska vara på plats i skolorna
NYHETER 2022-01-27 KL. 12:00

Elever ska vara på plats i skolorna

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

En doft av thai i vinterrusket

En doft av thai i vinterrusket

Det är snöglopp och ruggigt och så långt ifrån den thailändska värmen man kan komma. Men mitt ute bland åkrarna i Myra finns en liten ljuspunkt – Wans thailändska gatukök som lockar långväga kunder.

-