NYHETER 2021-09-23 KL. 14:00

Socialen dröjde med stöd – anmäls till domstol

Kungsbackafamiljen behövde stöd av socialtjänsten. Men det dröjde så länge innan stödinsatsen kom till stånd att familjen tröttnade och drog sig ur. Efter 14 månader avslutades ärendet – utan att familjen fått hjälp. Nu begär Ivo att Förvaltningsrätten belägger Kungsbacka kommun med en straffavgift på 10 000 kronor.

Socialen dröjde med stöd – anmäls till domstol

Det var på försommaren 2019 som socialtjänsten i Kungsbacka gjorde bedömningen att ett barn som bor i kommunen riskerade att fara illa. Efter en fem månader lång utredning beslutade socialtjänsten att erbjuda barnets familj stöd, i enlighet med socialtjänstlagen.

Skyllde på belastning


Stödet beviljades i början av november. Men det dröjde drygt en månad, till mitten av december, innan socialtjänsten formellt begärde att insatsen skulle startas.

Belastningen på kommunens socialkontor var vid tiden hård. För att familjen trots detta skulle kunna få hjälp inom rimlig tid anlitades en konsult.

Kom inte till skott


Efter tre veckor bekräftade konsulten att kommunens begäran om verkställighet av familjeinsatsen kommit fram. Sedan gick tiden, utan att familjen fick något stöd.

Till sist tog kommunens socialtjänst tillbaka ärendet från konsulten, som uppenbarligen inte kunde ”komma till skott”. Den 19 mars, drygt fem månader efter att stödbeslutet fattats, bokades slutligen ett så kallat uppstartsmöte in med den hjälpbehövande familjen.

Mötet blev dock inte av och en tid senare lät familjen meddela att man inte längre var intresserad av insatsen.

Familjen drog sig ur


I början av januari 2021 avlutades ärendet av socialtjänsten – utan att vare sig familjen, eller barnet som riskerat att fara illa fått någon hjälp.

Kommunens saktmodighet anmäldes till Ivo – Inspektionen för vård och omsorg. Där konstaterade man att Kungsbackas socialtjänst dröjt oskäligt lång tid med att verkställa sitt biståndsbeslut.

Kommunen försvarade sig med att arbetsbelastningen på socialkontoret varit hög och att kontakten med den konsult man hyrt in för att lätta på arbetsbördan inte fungerat som förväntat. Samtidigt medgav man att man kunnat agera mer offensivt, samt att det även funnits brister i handläggningen av det utdragna familjeärendet.

Ansöker om straffavgift


Ivo lät sig dock inte blidkas. Med en begäran om att Kungsbacka kommun ska åläggas 10 000 kronor i så kallad särskild avgift, som straff för att socialtjänsten misskött sig, har ärendet nu drivits vidare till Förvaltningsrätten.

”IVO anser att det står klart att oskäligt dröjsmål har förelegat i ärendet under ett antal månader och att dröjsmålet i sammanhanget inte kan anses ringa. Av utredningen i ärendet framgår det att kommunen bedömt att det finns flera olika riskfaktorer kring barnet och att familjen är i behov av insatser. Det måste anses allvarligt att dröjsmålet pågått så länge att familjen inte längre är motiverad att ta emot stöd.” skriver Ivo i sin ansökan till domstolen.

Strid om förfallna stugor
NYHETER 2021-10-18 KL. 06:45

Strid om förfallna stugor

Känd fastighetsägare hotas av viten om han inte river

Upplagt för en seriefinal
FOTBOLL 2021-10-16 KL. 18:10

Upplagt för en seriefinal

Målfabriken, del 9: Åsa IF
FOTBOLL 2021-10-16 KL. 11:30

Målfabriken, del 9: Åsa IF

"Det är en styrka att vi inte förlitar oss på en spelare"

Målfabriken, del 8: Victor Martinsson
FOTBOLL 2021-10-15 KL. 21:00

Målfabriken, del 8: Victor Martinsson

"Om man skjuter när målvakten inte är beredd på det brukar det bli bra"

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

SPORT 2021-10-17 KL. 19:53
Ett steg i rätt riktning

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Nystartade företaget med smaker från Damaskus

Nystartade företaget med smaker från Damaskus

Smaken av Damaskus, så heter det nystartade företaget som ryms i en lägenhet i Kungsbacka. – Det var våra vänner som tyckte vi skulle sätta igång, säger Yahya Salam.