NYHETER 2022-06-02 KL. 07:00

Skolinspektionen kritiserar skola

Av Christina Nordwall

En elev på en grundskola i kommunen har inte fått det särskilda stöd som hen har rätt till. Det konstaterar Skolinspektionen och kräver att åtgärder vidtas.

Skolinspektionen kritiserar skola
Kungsbacka kommun ska till att åtgärder vidtas vid en grundskola i kommunen efter att Skolinspektionen funnit brister. Arkivfoto: Norra Halland

Det var efter uppgifter om att eventuella missförhållande förekom som Skolinspektionen gjorde en tillsyn på skolan. Enligt uppgifterna ska skolan inte ha kunnat möta elevens behov av stöd och eleven ska ha fått undervisning i avskilda lokaler utan någon social kontakt med jämnåriga. Undervisningen ska ha bestått av lek och spel vilket gjort att eleven ligger efter kunskapsmässigt.

Åtgärdsprogram

Kungsbacka kommun uppger att skolan arbetat med extra anpassningar för eleven sedan förskoleklass, alltså i flera år, och har sedan i januari 2020 haft flera åtgärdsprogram. Det senaste fastställdes i april 2022 då rektorn fattade beslut om enskild undervisning och anpassad studiegång.
Skolinspektionen konstaterar att den utredning som föregick åtgärdsprogrammen var otillräcklig i vissa delar och att åtgärderna i det senaste var delvis vagt beskrivna. Skolinspektionen betonar också att enskild undervisning är en ingripande åtgärd och bör övervägas noga. Sammantaget uppfylls inte kraven på rätten till särskilt stöd vid den aktuella skolan och Skolinspektionen beslutar därför att förelägga kommunen att fullgöra sina skyldigheter och vidta åtgärder för att avhjälpa bristerna.

Sanktioner

Åtgärderna är att se till att elevens behov av stöd utreds i tillräcklig omfattning och att rektorn därefter beslutar om ett nytt åtgärdsprogram. Det ska innehålla konkreta åtgärder hur stödbehovet ska tillgodoses och i vilken omfattning. Om Kungsbacka kommun inte följer detta kan Skolinspektionen komma att vidta mer ingripande sanktioner. Skolan ska senast den 29 augusti redovisa de vidtagna åtgärderna.

SENASTE TV-NYHETERNA

600 kunder i Kungsbacka utan ström
NYHETER 2022-07-05 KL. 07:43

600 kunder i Kungsbacka utan ström

NYHETER 2022-07-05 KL. 06:40

"Märkligt fatta beslut som går emot översiktsplanen"

Lantlig idyll mest klickade huset
NYHETER 2022-07-04 KL. 18:00

Lantlig idyll mest klickade huset

Proppfull återvinning - många fester i Åsa?
NYHETER 2022-07-04 KL. 14:00

Proppfull återvinning - många fester i Åsa?

Trafikolycka på Hällingsjövägen
NYHETER 2022-07-04 KL. 12:30

Trafikolycka på Hällingsjövägen

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

SPORT 2022-07-05 KL. 09:29
Fullt ös i Onsala Pirates

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Årets rondelltema – I sagornas värld

Årets rondelltema – I sagornas värld

Sommarsäsongen är här och så också sommarblommorna. I Kungsbackas rondeller är sommarblommorna planterade och i vissa av rondellerna finns installationer med inspiration från sagornas värld.