NYHETER 2022-09-20 KL. 19:45

Positivt besked för Margreth

Av Christina Wagner

Norra Halland har tidigare skrivit om Margreth, som har Huntingtons sjukdom och nekats plats av Kungsbacka kommun på ett boende med specialistkompetens i Skene. Men nu får kommunen backa, efter att Margreth vunnit i förvaltningdomstolen.

Positivt besked för Margreth
Goda nyheter för Catharina Brink och Margreth Glamstedt när förvaltningsrätten bifaller vård på boendet Sorbus i Skene. Arkivfoto: Kristian Alm

Margreth Glamstedt ansökte i mars i år om att få byta till Sorbus vårdboende i Skene, som har tolv platser med specialistkompetens för just Huntingtons sjukdom.
Kungsbacka kommun avslog begäran, efter bedömningen att en skälig levnadsnivå för Margreth Glamstedt uppnås på kommunens vård- och omsorgsboende Mårhaga i Fjärås.
– Vi placerar i första hand i våra egna vård- och omsorgsboenden i Kungsbacka, så länge det ger skälig levnadsnivå. Vi har ramavtal med privata boenden utanför kommunen, men de använder vi bara om det finns särskilda behov som vi inte kan tillgodose på våra egna boenden, sa verksamhetschef Pia Berglund i samband med beslutet.

Kan inte tillgodoses
Skälet till att kommunens beslut överklagades var att Margreths anhöriga och gode man Catharina Brink både noterat och påtalat flertalet brister i hennes vård på Måhaga som inte förbättrats. Hon är dessutom bara 61 år gammal och har blivit allt mer isolerad när personalen inte klarar att motivera henne att ta sig ut.
– Jag såg ju hur illa boendet passade Margreth. Här finns inga i hennes ålder att umgås med, och inte de specialkunskaper som behövs för att möta behoven hos en Huntingtonpatient. Hon har knappt varit utomhus på snart ett år, sa Catharina Brink till NH i våras.
Att förvaltningsrätten nu väljer att döma till Margreths fördel beror bland annat på att hon är i en åldersgrupp som fortfarande förvärvsarbetar. Förvaltningsrätten bedömer att Margreths behov inte kan tillgodoses på Måhaga, och konstaterar att Sorbus vårdboende är ett lämpligare alternativ. I bedömningen skriver förvaltningsrätten att Margreth ”gjort sannolikt att hennes behov till följd av hennes sjukdom och hälsa och hennes behov av sociala aktiviteter inte fullt ut kan tillgodoses i nuvarande boende. För att Margreth Glamstedt ska anses tillförsäkrad en skälig levnadsnivå ska hon beviljas det av henne sökta boendet.”

Kan överklaga
Catharina Brink hade lågt ställda förhoppningar om att få rätt mot kommunen. Domen kom i förra veckan.
– Jag trodde inte de skulle säga ja. Jag är överlycklig, vi gapade och skrek ordentligt i går, säger hon.
Men glädjen ersattes med viss oro efter samtal med verksamhetschef Pia Berglund på kommunen.
– De har inte bestämt om de ska överklaga eller inte.
Samtidigt är förvaltningsrättens ställningstagande en framgång för patientgruppen.
– Det här är ju ett genombrott inte bara för Margreth utan de med Huntington generellt. Det finns en man i kommunen som också ansökt men han fick avslag. Han är inte så långt gången i sin sjukdom, säger Catharina Brink.SENASTE TV-NYHETERNA

”Konst hör hemma i det öppna rummet”
FAMILJ 2022-09-28 KL. 11:00

”Konst hör hemma i det öppna rummet”

Föreningen som vill nå ut med konst och stötta konstnärer

Kungsbacka tappar i ny företagsranking
NYHETER 2022-09-28 KL. 09:17

Kungsbacka tappar i ny företagsranking

Släng-Inge och Inga Svinn på besök
NYHETER 2022-09-28 KL. 08:00

Släng-Inge och Inga Svinn på besök

Detta ska du tänka på med eldstäder
NYHETER 2022-09-28 KL. 07:00

Detta ska du tänka på med eldstäder

Räddningstjänsten utökar satsning på kontroller

Talangens lugnande besked efter den otäcka smällen
HANDBOLL 2022-09-27 KL. 21:57

Talangens lugnande besked efter den otäcka smällen

Minnen väcks till liv inför gymnasiets jubileum
NYHETER 2022-09-27 KL. 20:30

Minnen väcks till liv inför gymnasiets jubileum

Klart med fyra nya år för Alliansen
POLITIK 2022-09-27 KL. 15:49

Klart med fyra nya år för Alliansen

SD besvikna
NYHETER 2022-09-27 KL. 11:15

SD besvikna

Alliansen fortsätter styra i Kungsbacka

Fler nyheter