NYHETER 2022-06-15 KL. 17:30

Nattpersonal protesterar mot nya arbetstiderna

Av Julia Sandstén Vikberg

Nattpersonalen på kommunens vård- och omsorgsboenden är missnöjda med de nya arbetstiderna som innebär att de får jobba fler nätter i månaden. 190 medarbetare har skrivit på en protestlista som nu lämnats över till politikerna.
– Vi har lyft det här som ett arbetsmiljöproblem men inte fått något gehör från arbetsgivaren, säger Peter Johansson, skyddsombud på Kommunal.

Nattpersonal protesterar mot nya arbetstiderna
Peter Johansson, skyddsombud på Kommunal, lämnade över en protestlista över arbetstiderna för natt personal till Maj-Britt Rane Andersson (S), 2:e vice ordförande i Nämnden för Vård och Omsorg, och Johan Tolinsson, gruppledare för Socialdemokraterna i Kungsbacka, på onsdagen. Foto: Julia Sandstén Vikberg

De nya arbetstiderna innebär att nattpersonal numera jobbar nio timmar per natt istället för tio timmar som innan. Enligt Peter Johansson innebär det en försämring av arbetsvillkoren då personalen behöver jobba fler nätter för att få ihop timmarna.
– Det innebär att man behöver göra omställningen inför att jobba natt oftare. Att jobba natt innebär att man måste ställa om dygnet och vara vaken på natten. Det finns forskning som visar att det inte är hälsosamt att jobba så. Men vi har verksamheter som kräver att någon jobbar natt och då är Kommunals uppfattning att man ska göra det så få gånger som möjligt, säger Peter Johansson.
Det är inte bara nattpersonal som är missnöjda över niotimmarspassen utan även dagpersonal då det innebär att även de fått ändrade arbetstider.
– De som jobbar kväll till exempel får nu sluta jobba 22.30 istället för 21.30. Ibland jobbar de till halv elva på kvällen och ska sedan vara tillbaka på jobbet halv sju morgonen efter, säger Peter Johansson.
Beslutet om niotimmarspassen togs centralt 2017 och på flera håll i landet har det utmynnat i protester från medarbetarna. I Varberg ledde protesterna till att arbetsgivaren backade och lät medarbetarna ha kvar de tidigare tiderna. Även i Göteborg har medarbetarna fått behålla tiotimmarspassen. I Kungsbacka har man enligt Peter Johansson inte fått gehör för frågan från vård och omsorgsförvaltningen.
– Vi har stångat pannan blodig men det har varit blankt nej, säger Peter Johansson.

Handlar om helheten
Enligt Helene Ljungqvist, verksamhetschef för kommunens vård- och omsorgsboenden, har man ändrat arbetstiderna för att all personal på boendena ska kunna jobba heltid.
– Om nattpersonalen jobbar tio timmar finns det inte så många timmar kvar av det dygnet att fördela till dagpersonal, då skulle vi i så fall behöva vi ta bort dagpersonal. Det här handlar om helheten och inte bara nattpersonalens perspektiv, säger Helene Ljungqvist.
Hon påtalar också det att nattpersonalen i våras fick, enligt kollektivavtalet centralt, arbetstiden för heltid sänkt från 36 timmar och 20 minuter per vecka till 34 timmar och 20 minuter. Enligt Peter Johansson ser Kommunal positivt på den arbetstidsförkortningen, men anser att problemet med niotimmarspassen kvarstår.
– Fortfarande är nattpassen för korta för den omställning som man behöver göra för att jobba natt, säger Peter Johansson.
Han menar även att andra kommuner som gått tillbaka till tiotimmarspassen ändå fortsätter att jobba för att alla ska heltid, och att det alltså inte finns någon konflikt där.

Lämnat över protestlista
Kommunal har nu sammanställt en protestlista som 190 medarbetare i Kungsbacka skrivit under och på onsdagen lämnades den över till Maj-Britt Rane Andersson (S), 2:e vice ordförande i Nämnden för Vård och Omsorg, och Johan Tolinsson, gruppledare för Socialdemokraterna i Kungsbacka.
– Jag tar gärna emot den här. Jag har drivit den här frågan i nämnden men får inget gehör. Man säger att det är bra att jobba heltid men arbetstiderna är så dåliga att man tvingas gå ner till deltid för att orka, vilket gör att man får lägre pension. Det är Kommunal som vet hur det är att arbeta på boendena och hur de gamla har det så vi får lita på det de säger, säger Maj-Britt Rane Andersson.
Hravn Forsne (M), ordförande i nämnden för Vård och Omsorg, menar att niotimmarspassen är det bästa alternativet för personalstyrkan som helhet.
– Vi i nämnden har ett ansvar att kontinuerligt jobba för heltid som norm och då behöver vi ta hänsyn till både natt- och dagpersonal i detta. När vi tittar på att jobba heltid ur ett hälsoperspektiv har vi sett att nio timmar fungerar bra i den arbetsmodell som vi har i kommunen, säger Hravn Forsne.


SENASTE TV-NYHETERNA

600 kunder i Kungsbacka utan ström
NYHETER 2022-07-05 KL. 07:43

600 kunder i Kungsbacka utan ström

NYHETER 2022-07-05 KL. 06:40

"Märkligt fatta beslut som går emot översiktsplanen"

Lantlig idyll mest klickade huset
NYHETER 2022-07-04 KL. 18:00

Lantlig idyll mest klickade huset

Proppfull återvinning - många fester i Åsa?
NYHETER 2022-07-04 KL. 14:00

Proppfull återvinning - många fester i Åsa?

Trafikolycka på Hällingsjövägen
NYHETER 2022-07-04 KL. 12:30

Trafikolycka på Hällingsjövägen

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

SPORT 2022-07-05 KL. 09:29
Fullt ös i Onsala Pirates

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Årets rondelltema – I sagornas värld

Årets rondelltema – I sagornas värld

Sommarsäsongen är här och så också sommarblommorna. I Kungsbackas rondeller är sommarblommorna planterade och i vissa av rondellerna finns installationer med inspiration från sagornas värld.