NYHETER 2023-05-07 KL. 19:00

Kungsbacka lyckas bra med att hitta rätt lärare

Av Julia Sandstén Vikberg

88,6 procent av grundskollärarna i Kungsbacka kommun har lärarlegitimation. Det är en högre siffra än rikssnittet. Däremot finns det skillnader bland skolorna i kommunen och de olika ämnena.
– Vi försöker alltid eftersträva en hög behörighet, säger Julia Tryggvadottir Tollesson, tillförordnad förvaltningschef på Förskola och grundskola.

Kungsbacka lyckas bra med att hitta rätt lärare
Enligt Julia Tryggvadottir Tollesson, tillförordnad förvaltningschef på Förskola och grundskola, är det viktigt att ha en hög andel behöriga lärare. Foto: Kungsbacka kommun

TV-klipp och nyheter

Kommunens siffra över andelen lärare i grundskolorna som har lärarexamen, 88,6 procent, är relativt bra om man jämför med rikssnittet som ligger på 85,1 procent. Det menar Julia Tryggvadottir Tollesson.
– Kungsbacka har en högre andel och det är bra. Men självfallet strävar vi efter att ha en ännu högre andel, säger hon.
Att lärarna har legitimation behöver dock inte betyda att de är behöriga i alla ämnen som de undervisar i.
– I de lägre åldrarna kan man exempelvis ha en lärare med behörighet i SO som även undervisar i matte eller engelska, säger Julia Tryggvadottir Tollesson.
Slöjd, spanska och geografi
Kommunen har en lägre behörighet bland lärare i vissa ämnen jämfört med andra. Slöjd, spanska och geografi är exempel på ämnen med något lägre behörighetsgrad.
– Det finns flera faktorer som påverkar behörigheten i de olika ämnena. Den första är tillgången på lärare som ser olika ut. Sedan kan det vara organisatoriska förutsättningar. Det kan exempelvis vara så att man låter en lärare undervisa i flera ämnen för att man vill ha en kontinuitet och trygghet för eleverna. Det kan också bero på förändringar i lärarutbildningen över tid. I tidigare utbildningar fick lärare behörighet i färre ämnen än i utbildningen i dag, säger Julia Tryggvadottir Tollesson.
Är det svårare att hitta lärare i vissa ämnen?
– Ja, men det är något som varierar över tid. Just nu har vi störst utmaningar i att hitta behöriga lärare i matematik. Det är även svårare att hitta lärare i praktiskt-estetiska ämnen, främst i slöjd. Sedan kan det geografiska läget påverka.
Är det skillnader mellan de olika skolorna?
– Det finns en variation mellan skolenheterna men skillnaderna är inte konstanta, utan hur hög andel behöriga lärare i skolorna har varierar över tid. Det kan också vara så att mindre skolor kan se ut att ha en låg andel även om de har få lärare som inte är behöriga.
Är det viktigt att ha många behöriga lärare?
– Ja, det är jätteviktigt. Vi försöker alltid eftersträva en hög behörighet hos våra lärare. All forskning visar att undervisning med en legitimerad lärare blir bättre för eleverna, det leder till att eleverna får bättre måluppfyllelse, säger Julia Tryggvadottir Tollesson.
Enligt henne försöker kommunen jobba för att både locka till sig nya lärare och behålla de man har.
– Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare med goda karriärmöjligheter och där personalen trivs. Vi har också många insatser för att locka lärare. Vi har ett traineeprogram där studenter får prova på läraryrket och vi försöker också locka till oss studenter på andra sätt. Sedan erbjuder vi exempelvis våra anställda att studera till lärare med bibehållen lön, säger Julia Tryggvadottir Tollesson.TV-klipp och nyheter

En bandymånad som kan avgöra allt
BANDY 2023-11-30 KL. 18:00
Premium

En bandymånad som kan avgöra allt

Nästan alla busslinjer inställda
TRAFIK 2023-11-29 KL. 19:57
Premium

Nästan alla busslinjer inställda

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Man våldsam och hotfull på krog

Man våldsam och hotfull på krog

Det ska ha uppstått ett bråk på en krog i centrala Kungsbacka på lördagskvällen. En man omhändertogs av polisen misstänkt för våld och hot mot tjänsteman.