NYHETER 2023-05-07 KL. 19:00

Kungsbacka lyckas bra med att hitta rätt lärare

Av Julia Sandstén Vikberg

88,6 procent av grundskollärarna i Kungsbacka kommun har lärarlegitimation. Det är en högre siffra än rikssnittet. Däremot finns det skillnader bland skolorna i kommunen och de olika ämnena.
– Vi försöker alltid eftersträva en hög behörighet, säger Julia Tryggvadottir Tollesson, tillförordnad förvaltningschef på Förskola och grundskola.

Kungsbacka lyckas bra med att hitta rätt lärare
Enligt Julia Tryggvadottir Tollesson, tillförordnad förvaltningschef på Förskola och grundskola, är det viktigt att ha en hög andel behöriga lärare. Foto: Kungsbacka kommun

TV-klipp och nyheter

Kommunens siffra över andelen lärare i grundskolorna som har lärarexamen, 88,6 procent, är relativt bra om man jämför med rikssnittet som ligger på 85,1 procent. Det menar Julia Tryggvadottir Tollesson.
– Kungsbacka har en högre andel och det är bra. Men självfallet strävar vi efter att ha en ännu högre andel, säger hon.
Att lärarna har legitimation behöver dock inte betyda att de är behöriga i alla ämnen som de undervisar i.
– I de lägre åldrarna kan man exempelvis ha en lärare med behörighet i SO som även undervisar i matte eller engelska, säger Julia Tryggvadottir Tollesson.
Slöjd, spanska och geografi
Kommunen har en lägre behörighet bland lärare i vissa ämnen jämfört med andra. Slöjd, spanska och geografi är exempel på ämnen med något lägre behörighetsgrad.
– Det finns flera faktorer som påverkar behörigheten i de olika ämnena. Den första är tillgången på lärare som ser olika ut. Sedan kan det vara organisatoriska förutsättningar. Det kan exempelvis vara så att man låter en lärare undervisa i flera ämnen för att man vill ha en kontinuitet och trygghet för eleverna. Det kan också bero på förändringar i lärarutbildningen över tid. I tidigare utbildningar fick lärare behörighet i färre ämnen än i utbildningen i dag, säger Julia Tryggvadottir Tollesson.
Är det svårare att hitta lärare i vissa ämnen?
– Ja, men det är något som varierar över tid. Just nu har vi störst utmaningar i att hitta behöriga lärare i matematik. Det är även svårare att hitta lärare i praktiskt-estetiska ämnen, främst i slöjd. Sedan kan det geografiska läget påverka.
Är det skillnader mellan de olika skolorna?
– Det finns en variation mellan skolenheterna men skillnaderna är inte konstanta, utan hur hög andel behöriga lärare i skolorna har varierar över tid. Det kan också vara så att mindre skolor kan se ut att ha en låg andel även om de har få lärare som inte är behöriga.
Är det viktigt att ha många behöriga lärare?
– Ja, det är jätteviktigt. Vi försöker alltid eftersträva en hög behörighet hos våra lärare. All forskning visar att undervisning med en legitimerad lärare blir bättre för eleverna, det leder till att eleverna får bättre måluppfyllelse, säger Julia Tryggvadottir Tollesson.
Enligt henne försöker kommunen jobba för att både locka till sig nya lärare och behålla de man har.
– Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare med goda karriärmöjligheter och där personalen trivs. Vi har också många insatser för att locka lärare. Vi har ett traineeprogram där studenter får prova på läraryrket och vi försöker också locka till oss studenter på andra sätt. Sedan erbjuder vi exempelvis våra anställda att studera till lärare med bibehållen lön, säger Julia Tryggvadottir Tollesson.


Krav på ersättning efter strömavbrottet
JOBB & PENGAR 2024-06-19 KL. 11:45
Premium

Krav på ersättning efter strömavbrottet

Kritiken fortsatt hård mot Ellevio

TV-klipp och nyheter

Kungsbacka har flest avbrott
NYHETER 2024-06-19 KL. 11:00
Premium

Kungsbacka har flest avbrott

Ett otursår hävdar Ellevios presschef

Nytt namn efter 70 år
KULTUR & NÖJE 2024-06-19 KL. 09:00
Premium

Nytt namn efter 70 år

Bättre betyg och fler behöriga till gymnasiet
NYHETER 2024-06-18 KL. 18:30
Premium

Bättre betyg och fler behöriga till gymnasiet

Det visar de preliminära betygsresultatet från Kungsbackas grundskolor

Stopp i tågtrafiken
TRAFIK 2024-06-18 KL. 14:07

Stopp i tågtrafiken

Solig midsommar väntas
NYHETER 2024-06-18 KL. 09:00
Premium

Solig midsommar väntas

Salta hav och söta sjöar
KULTUR & NÖJE 2024-06-17 KL. 19:30
Premium

Salta hav och söta sjöar

– för badkrukor och sälar

Res med sommarbiljett
NYHETER 2024-06-17 KL. 14:00

Res med sommarbiljett

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | NYHETER 2024-06-19 KL. 11:00
Kungsbacka har flest avbrott
Premium | KULTUR & NÖJE 2024-06-19 KL. 09:00
Nytt namn efter 70 år
Premium | NYHETER 2024-06-19 KL. 07:00
Man från kommunen fälls för mutor
TRAFIK 2024-06-18 KL. 14:07
Stopp i tågtrafiken

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Jessica Zandén har fångat familjerna på Särö

Jessica Zandén har fångat familjerna på Särö

Jessica Zandén är känd från en mängd tv-serier, filmer och föreställningar. Sedan några år tillbaka har hon gått in i ett författarskap om sitt älskade Särö och familjerna hon växte upp med. Hon har tagit reda på historiska fakta för att binda samman platsen och människorna över generationer.