NYHETER 2022-08-31 KL. 07:00

Kommunen behöver sätta nya miljömål

Av Julia Sandstén Vikberg

Kungsbacka har nått sitt mål om att ha tio procent egengenererad elenergi. Detta tack vare en markant ökning av installerade solceller på kommunens tak. Nu behövs nya mål. Serviceförvaltningen vill att politikerna tar beslut i frågan efter valet.

Kommunen behöver sätta nya miljömål
MÅL UPPNÅTTS. Enligt Mats Söderström, biträdande fastighetschef på serviceförvaltningen, har kommunen nått målet om 10 procents egengenererad elenergi. Foto: Julia Sandstén Vikberg

På taket till Teknikens hus på Inlag blänker två rader svarta solpaneler i solskenet. Det är en av 44 solcellsanläggningar som kommun har installerat. De senaste åren har kommunen satsat stort på den förnybara energikällan. Serviceförvaltningen satte själv upp ett mål om att Kungsbacka, innan nästa mandatperiod, ska ha 10 procent egengenererad elförsörjning. Enligt Mats Söderström, biträdande fastighetschef på serviceförvaltningen, har målet nu nåtts.

– Förra året hade vi runt nio procent. Beräknad andel solelsproduktion 2022 är 10,2%, och vi har fler anläggningar på gång i höst, säger Mats Söderström.

Det är den markanta ökningen av solceller som har gjort att kommunen nått målet. I dag har kommunen cirka 17 000 kvadratmeters solcellsyta, jämfört med 2013 då solcellerna bara sträckte sig 1 800 kvadratmeter. Panelerna finns installerade på allt från tak på skolor till tak på idrottsanläggningar. Exempelvis på badhuset, Varla förskola och på Elof Lindälvs Gymnasium, som har den största anläggningen med en yta på 2 300 kvadratmeter.

– Vi försöker installera solceller på alla byggnader där det är effektiv och där det är rätt tak. Vi vill installera det på nya tak, där vi inte behöver byta tak på flera år, och försöker synka det med att man byter tak. När vi bygger nytt är det en självklarhet att installera solceller, säger Mats Söderström.

Miljontals kronor på solceller
Kommunen satsar omkring 2-3 miljoner kronor per år på solceller. I budgeten för 2023 har man satsat 3 miljoner kronor extra på detta. Enligt Mats Söderström är solenergi en bra investering för både ekonomin och miljön.

– Egengenererad el är miljövänligt och billigt, efter sju-åtta år har det betalat sig själv och sedan går det med vinst, säger han.

Totalt producerar kommunens installerade solceller i dag cirka 2 620 megawattimmar per år. Mest el produceras under sommaren men även under det mörkare vinterhalvåret fångas en del solstrålar upp.

– Man får ändå det man får. De timmar om vintern då det är sol får man energi, säger Mats Söderström.

Att producera egen el kan bli ännu viktigare för kommunen framöver. Både för att värna om miljön och av ekonomiska skäl.

– Elpriserna förväntas stiga framöver, säger Mats Söderström.

Vad finns det för nackdelar med solceller?
– Det kan vara en utmaning att synka installeringen av solceller med byte av tak, säger Mats Söderström.

Behöver nytt mål
Han verkar alltså nästan enbart se positivt på solpaneler och enligt honom vill förvaltningen
fortsätta att jobba aktivt med att installera fler, på både nya byggnader och befintliga. Redan nu har man planer på vilka tak som ska få det till hösten.

– Vi ska installera solceller på stadshuset, Fjärås bräckaskolans gymnastiksal och på Särö idrottshall, säger Mats Söderström.

Det tidigare målet om 10 procents egengenererad energi har alltså uppfyllts nu. Enligt Mats Söderström vill förvaltningen få en ny målsättningen inför nästa mandatperiod. Så snart den nya nämnden är på plats efter valet vill man att politikerna tar beslut i frågan.

– Vi vill ha ett nytt mål. Förra gången antog vi målet själva men den här gången vill vi att politiken ska vara med och besluta vilken riktning vi ska ta, säger Mats Söderström.

Fakta solenergi:
Solenergi är energi som kommer från solens ljus. Energin kan fångas upp och omvandlas till el kyla eller värme
Kungsbacka kommun har i dag 7 000 kvadratmeters solcellsyta installerat
Kommunens solceller genererar totalt cirka 2620 megawattimmar per år


SENASTE TV-NYHETERNA

Personalbrist och hög sjukfrånvaro
NYHETER 2022-09-30 KL. 11:50

Personalbrist och hög sjukfrånvaro

Dyster delårsrapport från omsorgen

Utmaningen: Att klara sig på krislådan
NYHETER 2022-09-30 KL. 08:00

Utmaningen: Att klara sig på krislådan

Aranäs oväntade anfallsvapen
HANDBOLL 2022-09-29 KL. 21:45

Aranäs oväntade anfallsvapen

Aktiva jubilaren Lena redo för att fira
FAMILJ 2022-09-29 KL. 20:30

Aktiva jubilaren Lena redo för att fira

”Är man aktiv lär man sig något nytt hela tiden och det tycker jag om”

Lagkaptenen letar efter glädjen igen
SPORT 2022-09-29 KL. 19:00

Lagkaptenen letar efter glädjen igen

Debatt: Nya arbetsvillkor kan ge undersköterskebrist
DEBATT 2022-09-29 KL. 15:00

Debatt: Nya arbetsvillkor kan ge undersköterskebrist

Miss av tingsrätten - åtalad frias från sexbrott
NYHETER 2022-09-29 KL. 12:55

Miss av tingsrätten - åtalad frias från sexbrott

Uteblivet förhör får hovrätten att ogilla åtal

Bergand inför VM:
SPORT 2022-09-29 KL. 11:45

Bergand inför VM: "Jag får ta ett större ansvar"

Fler nyheter