NYHETER 2021-10-20 KL. 19:20

Ingen hävning av Kolla-avtalet

Av Ann Kristin Ekman

Det blir ingen omedelbar hävning av avtalet med Vardaga om driften av Kolla vård- och omsorgsboende.
Däremot fattade nämnden för Vård- och omsorg i dag beslut om att avtalet inte kommer att förlängas när det löper ut i november nästa år.
Istället kommer boendet då att övergå i kommunal regi.

Ingen hävning av Kolla-avtalet
Om ett år återgår Kolla vård- och omsorgsboende i kommunal regi.

Tidigare i år tillsatte kommunen en extern utredning av vårdföretaget Vardagas verksamhet på de vård- och omsorgsboenden som företaget driver i kommunen.
Ursprunget var det stora covid-utbrottet på Kolla vård- och omsorgsboende och hur det hanterades.

Brister och risker

På onsdagseftermiddagen fick nämnden ta del av revisionsbyrån EY:s slutrapport om Vardagas verksamhet på boendena Kolla, Ekhaga, Blåvingevägen och Vickan.
I rapporten har man följt upp brister och risker samt hur de olika vård- och omsorgsboendena förändrat sitt arbetssätt, efter de olika delrapporterna som presenterades under sommaren och hösten.
Redovisningen följdes sedan av beslutspunkten om förlängning av avtal; driftsentreprenad Kolla vård- och omsorgsboende.
– Vi fattade beslut om att inte förlänga avtalet för Kolla vård- och omsorgsboende, efter att det löpt ut nästa år, säger Hravn Forsne (M), ordförande i nämnden.

Gertrud Öjetoft, regionchef på Vardaga, hoppades på mer tid att förbättra verksamheten.
– Jag tycker det är ett tråkigt beslut, främst för våra medarbetare som slitit väldigt hårt. Vi har kommit långt i vårt förbättringsarbete och hade hoppats på mer tid.

Vad är det som gått snett i driften av Kolla?

– Vi är inte riktigt överens där då jag tycker att Kolla är en välfungerande verksamhet. Sedan har vi inte lyckats leverera det vi ska i alla avseenden vilket jag beklagar.

Enligt den upphandling som är gjord, hade det gått att förlänga avtalet i ytterligare fyra år.

Ville häva

Socialdemokraterna la åter förslaget att avtalet helt skulle hävas från och med årsskiftet.
– Av 100 punkter i avtalet har de misslyckats med alla. Det är bara den sista månaden som det blivit en liten förbättring, säger Maj-Britt Rane Andersson (S), 2:e vice ordförande i nämnden för Vård och omsorg.
Att häva avtalet var dock ett förslag som röstades ner av en enig allians.
– Det vore förödande att häva avtalet, då skulle vi förlora kontrollen över situationen. Vi hade förlorat insynen och möjligheten att begära fortsatta åtgärder. Istället hade vi kunnat hamna i en akut konflikt där Vardaga till exempel skulle ha rätt att dra tillbaka hela sin personal, menar Hravn Forsne.

Rapporten sekretessbelagd

Vad som kom fram i slutrapporten är inte känt för allmänheten. Hela rapporten är än så länge sekretessbelagd, tills man från kommunens sida har gått igenom om det finns uppgifter som inte kan offentliggöras, till exempel kopplat till affärshemligheter.
Däremot bestämdes det att förvaltningschefen ska se över vilka fortsatta åtgärder som behöver sättas in på Kolla, utifrån det avtal som finns i dag.
Det fattades också beslut om att Hravn Forsne, i egenskap av nämndsordförande, ska leda förhandlingar om eventuell ersättning.

Övriga avtal löper på

Vardagas drift av Ekhaga, Blåvingevägen och Vickan löper på enligt befintligt avtal.
Förvaltningen har också fått i uppdrag att genomföra en utökad kvalitetsssäkring och uppföljning av samtliga driftsentreprenader, för att kunna vara säker på att den vård som bedrivs är god och säker för de enskilda vårdnadstagarna.
Till nästa månadssammanträde ska förvaltningen också ha lagt fram ett förslag på hur man ska kunna utöka kvalitetssäkringen och bättre följa upp driftsentreprenader.
– Vi fattade också beslut om att inte lägga ut några boenden på entreprenad under nästa år, säger Hravn Forsne.

Eftersom avtalet för Kolla löper ut den sista oktober 2022, innebär det att boendet då övergår i kommunal drift vilket innebär en kostnadsökning för kommunen. I november och december 2022 beräknas en kostnadsökning på cirka 720 000 kronor och från och med 2023 cirka 4,3 miljoner per år.

Läs mer om beslutet gällande Vardaga här.


Olycka på E6
NYHETER 2021-12-04 KL. 09:14

Olycka på E6

SENASTE TV-NYHETERNA

Drömvändningen var nära
BANDY 2021-12-03 KL. 21:52

Drömvändningen var nära

FBK föll i Uppsala

Julkrubba i snöstorm
NYHETER 2021-12-03 KL. 20:00

Julkrubba i snöstorm

Herdar, vise män, djur och besökare trotsade ovädret

Publikvänlig regatta till Lerkil
SPORT 2021-12-03 KL. 18:00

Publikvänlig regatta till Lerkil

Ridhustaket hotar rasa
NYHETER 2021-12-03 KL. 16:10

Ridhustaket hotar rasa

NYHETER 2021-12-03 KL. 11:45

"Alarmerande att det inte planeras fler investeringar på Västkustbanan"

Besviken över utebliven järnvägssatsning

Årlig juluppvisning står för dörren
SPORT 2021-12-03 KL. 10:00

Årlig juluppvisning står för dörren

Vaccinbuss dröjer i Kungsbacka
NYHETER 2021-12-03 KL. 06:40

Vaccinbuss dröjer i Kungsbacka

– Men gott om lediga vaccinationstider

Inbillningsfrisk genom långsamma reflektioner
FAMILJ 2021-12-02 KL. 20:00

Inbillningsfrisk genom långsamma reflektioner

Kungsbackapoeten släpper sin tredje bok

Så ska kommunen agera vid livsmedelsutbrott
NYHETER 2021-12-02 KL. 18:00

Så ska kommunen agera vid livsmedelsutbrott

Ny sjukdomsplan klubbad

Värsta trafikkaoset på E6 över
NYHETER 2021-12-02 KL. 11:50

Värsta trafikkaoset på E6 över

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

NYHETER 2021-12-04 KL. 09:14
Olycka på E6
NYHETER 2021-12-03 KL. 20:00
Julkrubba i snöstorm
SPORT 2021-12-03 KL. 16:39
Svag tredje blev kostsam
NYHETER 2021-12-03 KL. 16:10
Ridhustaket hotar rasa

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Har du den bästa Lussekatten?

Har du den bästa Lussekatten?

Kattbilderna strömmar in till redaktionen. Men även du har fortfarande möjlighet att vara med och tävla i Lussekatten.