NYHETER 2022-09-16 KL. 12:55

Hematologen läggs ner i Kungsbacka

Av Christina Wagner

Hematologimottagningen är en del av medicinkliniken på Kungsbacka sjukhus som behandlar patienter med blodsjukdomar eller sjukdomar i blodbildande och lymfatiska system. Nu avvecklas mottagningen.

Hematologen läggs ner i Kungsbacka
Carina Forsberg är områdeschef för medicinklinikerna, akutklinikerna och infektionskliniken på Hallands sjukhus. Foto: Region Halland

TV-klipp och nyheter

Alla patienter på hematologen får istället ta sig till Varbergs sjukhus för att träffa läkare, och kommer även få alla sina behandlingar där framöver. Det är oklart hur många som drabbas, när Hallands sjukhus gör det sista steget i en förändring av sin organisation i oktober.
Beslutet om samverkan togs redan 2019 av politikerna, för att minska sårbarheten i läkarbemanningen i de olika inriktningarna inom internmedicin. Upprinnelsen var bland annat att gastroenterologi, sjukdomar i mage och tarm, lever och gallvägar, inte kunnat upprätthålla verksamheten i Kungsbacka när personal saknades.
– En gastroenterolog slutade, sköterskan slutade, patienterna som behövde gastroenterologisk vård i Kungsbacka stod helt utan vård. Det är sårbart när sådant kan hända, säger Carina Forsberg, områdeschef för medicinklinikerna, akutklinikerna och infektionskliniken på Hallands sjukhus.
Även gastroenterologimot-tagningen flyttas nu från Kungsbacka till Varberg. Förändringen handlar inte om läkare specifikt, menar Carina Forsberg, utan om att minska sårbarheten i vården.
– Grundfrågan är om vi kan ge alla patienter i Halland en fullvärdig och högkvalitatativ vård och att de får det de behöver, säger hon.

Samlar kompetens
Christian Lidén (C), ordförande i driftsnämnden för Hallands sjukhus och en av politikerna bakom beslutet, menar däremot att det gäller just läkarbesöken.
– Vi flyttar läkarbesöken för allergologi och lungmedicin till Kungsbacka. Hematologi och gastroenterologi flyttas till Varberg. Detta görs för att förstärka kvaliteten i små specialiteter där vi har rätt så få läkare, för att förstärka tillgängligheten även vid sjukdomar och bortfall, säger han.
Hallands sjukhus har sett över hur de intermedicinska avdelningarna ska kunna samarbeta för att säkra sitt uppdrag inom befintlig budget.
Övergången av verksamheterna ska redan ha skett enligt Carina Forsberg.
– Inom hematologin har utvecklingen gått väldigt fort, där allt sjukare patienter får allt mer komplexa behandlingar. Så det har funnits en överflytt successivt av de allra mest sjuka och komplexa patienterna, de har sedan länge tagits om hand i Varberg, säger hon.
Dagsjukvård ska enligt det politiska beslutet fortsätta bedrivas i både Kungsbacka, Varberg och Halmstad.
Beroende på den enskilda sjukdomssituationen för patienter ska vissa på hematologen kunna få fortsatt behandling i Kungsbacka.
– Allt flyttas inte, vården av varje patient ska formas så att den får vad den behöver på ett bra sätt. Vi kan inte säga att det inte går att få en blodtransfusion i Kungsbacka. Det handlar om helheten och att vi har kompetens. Det kan innebära att man kan få tappning gjord i Kungsbacka. Men jag kan inte uttala mig om enskilda individer för det kan finnas faktorer som gör att det inte är lämpligt.

Försenat av pandemin
Att beslutet, som togs redan 2019 och berör hela norra Halland, inte genomförts ännu är delvis på grund av pandemin.
– Pandemin har tagit mycket resurser från vår verksamhet, men det har även varit lokalbehov som inte gått att tillfredställa fullt ut, säger Lidén.
Patienterna på hematologen ska ha fått information om förändringen sedan i våras. Att patienterna i artikeln intill inte fick någon information förrän i början av september är något Carina Forsberg tar med sig tillbaka till mottagningen.
– De har ända sedan i april, maj informerat varje patient som berörts av förändringen allt efter som patienterna haft kontakt med mottagningen.TV-klipp och nyheter

Tore fortsatt fast i hemmet – kan tvingas flytta
NYHETER 2023-09-22 KL. 11:55
Premium

Tore fortsatt fast i hemmet – kan tvingas flytta

88-åringen nekas bostadsanpassning

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | HANDBOLL 2023-09-22 KL. 21:59
En högkaratig målvaktsmatch
Premium | NYHETER 2023-09-22 KL. 19:46
Eksta får årets planetskötarpris

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Här är årets vinnare av arkitekturpriset

Här är årets vinnare av arkitekturpriset

Tusen invånares röster har avgjort vilka byggnader som får årets arkitekturpris från Bygg- och miljöförvaltningen. Vinnarna korades på Tullens innergård under strålande sol och högtidliga former under lördagen.