NYHETER 2022-08-29 KL. 07:00

Här ska bli våtmark igen

Av Christina Forlin

Alskog och björk, ormbunkar och båbärsris växer i skogsområdet. Nu ska här bli våtmark igen om Wictor Winsnes får som han vill.

Här ska bli våtmark igen
våtmarksanläggare. Wictor Winsnes vill skapa fler vattenspeglar i skogsområdet och gynna viltet. Foto: Christina Forlin

Det handlar om ett halvt hektar i Förlanda på gården där Wictor Winsnes bor med sin familj.
Han är starkt engagerad i natur och viltvård och arbetar som viltförvaltare åt bland annat kommuner och organisationer.
På marken han själv råder över vill han gärna att viltet ska trivas extra bra och våtmarken han planerar kommer att gynna både mindre och större djur.
Inte långt från bostadshuset rinner bäcken som övergår i Löftaån. Vattnet slingrar sig genom lövskog, ormbunkar och gräs, och just denna sommardag i augusti är vattenståndet ganska lågt men ändå hittar laxöringar dit och leker.

– Länsstyrelsen elfiskade här för någon vecka sedan och fick upp 57 öringar på 25 meter, samt några kräftor, säger Wictor Winsnes.

Svämmar över
I området kring bäcken är det vildvuxen lövskog och under regniga perioder och under våren då vattennivån i bäcken stiger svämmar marken över. En naturlig källa med stort vattenflöde bidrar också till det, men medan tidigare generationer har försökt göra marken torrare genom att dika ut vill nu Wictor Winsnes att den ska få bli naturligt blöt igen.

Han vill återställa marken till den våtmark den en gång var och hoppas att den på så vis ska göra dubbel nytta.

– Det gynnar inte bara det vilda djurlivet, det bidrar också till mindre näringsläckage till Löftaån.

Om avrinningen från åkern bromsas upp i våtmarken kommer en del av kvävet och fosforn avges där och på så vis minskar näringsläckaget till Löftaån och Kattegatt.

– Vi måste göra allt vi kan för att minska utsläppen till havet, säger Wictor Winsnes.

Bra för viltet
I anslutning till den planerade våtmarken finns både åkermark och granplanteringar.

– I vanlig så kallad produktionsskog finns knappt någon vegetation under granarna, och därmed inte mycket för viltet att äta. Men se vilken mångfald det finns här, säger han och pekar ut i det gröna.

– Lövskogen släpper igenom ljuset på ett helt annat sätt.

Wictor Winsnes hoppas på fler grodor, snokar och klövvilt (som älskar kaveldun) och på stärkta naturvärden.

– Här finns dovhjort och älg, hare och utter för att nämna några av alla djur som borde gynnas av en våtmark.

Men finns det då inte något negativt? Allt kanske inte är positivt sett ur ett mänskligt perspektiv.

– Hur är det med myggor exempelvis?
– Jo de är klart, de kommer också att trivas bättre. Det får man ta.

Ansökan ligger just nu på länsstyrelsen i Halland och får han ja så tänker han gräva ut samt förstärka de vallar som finns.

– De ska inte bli så mycket högre, men genom att lägga stenkross kommer de att bli tätare.

Han planerar också att göra våtmarken tillgänglig för allmänheten genom stigar och spångar och vill att fler ska kunna ta del av atmosfären och miljön.


Här speglar sig lövverket i upprinnelsen till det som blir Löftaån. Att bäcken slingrar sig och inte är tillrättalagd och rak skapar också höga naturvärden, liksom att skogen växer alldeles intill.
SENASTE TV-NYHETERNA

Efter 57 år - bandet vill inte sluta spela rock
KULTUR & NÖJE 2022-09-25 KL. 15:30

Efter 57 år - bandet vill inte sluta spela rock

Historisk skördemarknad
NYHETER 2022-09-25 KL. 14:03

Historisk skördemarknad

Restauranger inställda på tuffare tider
NYHETER 2022-09-25 KL. 10:30

Restauranger inställda på tuffare tider

Chockstarten avgjorde derbyt
FOTBOLL 2022-09-24 KL. 18:40

Chockstarten avgjorde derbyt

Stopp för butiksplaner – Ramstedt letar vidare
NYHETER 2022-09-24 KL. 17:00

Stopp för butiksplaner – Ramstedt letar vidare

Fler nyheter