NYHETER 2023-01-14 KL. 12:00

Halland klarar inte miljömål

Av Kristian Alm

Inget av Hallands miljömål har en positiv utvecklingstrend. För flera mål går det åt fel håll. Men energikrisen kan hjälpa till att ta språng i hållbarhetsarbetet. Det konstaterar länsstyrelsen i Halland i sin årliga miljöutvärdering.

Halland klarar inte miljömål
Genrebild: Pixabay

Miljöarbetet i Sverige har delats in i sexton delmål, och varje region ska redovisa hur arbetet går. I tre av fallen gör Halland ingen regional bedömning (strålning, ozonskikt och utsläpp av klimatgaser).
För de övriga 13 ser man ingen förbättring, och i fyra av målen till och med en sämre situation än förra året.
En gemensam nämnare att trycket från samhället ger en negativ påverkan. Det gäller till exempel våtmarker där gamla utdikningar ger en negativ utveckling trots stora satsningar.

Att Hallands befolkning ökar innebär att den tätortsnära naturen, bit för bit, exploateras. Här har kommunerna ett stort ansvar att göra avvägningar i samhällsplaneringen, konstaterar länsstyrelsen i sin rapport.
En stor utmaning i Halland är liksom tidigare transportsektorn. Klimatgasutsläppen behöver minska betydligt snabbare och det behövs kraftigare styrmedel för att snabbt fasa ut fossila bränslen och få till en klimatsmart konsumtion.

Allt är inte mörkt. Länsstyrelsen noterar många positiva satsningar i de olika kommunerna. I Kungsbacka serveras endast svenskt spannmål och minst 90 procent svenskt kött i verksamheterna. Arbetet mot att bli en giftfri kommunen med färre kemikalier i arbetet lyfts också fram.
Så goda exempel finns – men omställningen går för långsamt.Fakta delmål
Hav i balans (försämrat)
Myllrande våtmarker (försämrat)
Levande skogar (försämrat)
Rikt växt och djurliv (försämrat)
Rikt odlingslandskap (oförändrat)
God bebyggd miljö (oförändrat)
Frisk luft (oförändrat)
Försurning (oförändrat)
Giftfri miljö (oförändrat)
Övergödning (oförändrat)
Levande vattendrag (oförändrat)
Grundvatten (oförändrat)
Utsläpp miljögaser (ingen bedömning)
Ozonskikt (ingen bedömning
Strålning (ingen bedömning)


BANDY 2023-02-07 KL. 22:01
Premium

"Helt sjukt om jag ska vara ärlig"

Hemtjänsten fick pris
NYHETER 2023-02-07 KL. 19:33
Premium

Hemtjänsten fick pris

Andra gången gillt för Vallda hemtjänst

SENASTE TV-NYHETERNA

Jens visar bilder från Norra Hallands tryckeri
NYHETER 2023-02-07 KL. 14:00

Jens visar bilder från Norra Hallands tryckeri

Avslöjandet bekräftas – Aranäs värvar högernian
SPORT 2023-02-07 KL. 11:50

Avslöjandet bekräftas – Aranäs värvar högernian

Debatt: Ingen vinner på ekonomiska falsarier
DEBATT 2023-02-07 KL. 10:30

Debatt: Ingen vinner på ekonomiska falsarier

Ännu oklart vad som orsakade strömavbrott
NYHETER 2023-02-07 KL. 08:00

Ännu oklart vad som orsakade strömavbrott

Förre FBK-profilens kritik mot förbundet:
BANDY 2023-02-06 KL. 21:40

Förre FBK-profilens kritik mot förbundet: "Löjligt"

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | BANDY 2023-02-07 KL. 22:01
"Helt sjukt om jag ska vara ärlig"
Premium | SPORT 2023-02-07 KL. 20:31
Efter pulveriseringen: "Speciell match"
Premium | NYHETER 2023-02-07 KL. 19:33
Hemtjänsten fick pris

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Så sänkte familjen Jarny sin energiförbrukning med 32 %

Så sänkte familjen Jarny sin energiförbrukning med 32 %

När familjen Jarny blev tillfrågade att delta i E.ON:s energiexperiment tvekade de inte en sekund. Pappa Jarny är belåten: ”Måste ju vara nåt slags rekord”.