NYHETER 2020-07-29 KL. 07:02

Hård föräldrakritik mot Furulidsskolans ledning

Hög personalomsättning, bristande kommunikation och lågt förtroende för skolledningen. 

Missnöjet växer hos en del föräldrar till barn på Furulidsskolan i Vallda, och även Skolinspektionen har riktat kritik mot skolan och rektorns ledarskap. 

Rektor Ulrica Alnebeck säger att situationen redan blivit bättre sedan inspektionens senaste besök, men föräldrarna håller inte med.

Hård föräldrakritik mot Furulidsskolans ledningPersonalomsättningen på Furulidsskolan har tidigare varit föremål för diskussion i nämnden för förskola och grundskola. Mellan maj och april 2016 hade Furulidsskolan en personalomsättning på 23 procent för gruppen lärare.

Martin Andersson, Jerker Jacobson och Kristina Runeberg är föräldrar till barn som går på Furulidsskolan. De beskriver situationen med de många lärarbytena som bisarr. Kristina Runeberg berättar att hennes sons klass har haft 18 lärare i olika ämnen som slutat på skolan, bara under årskurs fyra och fem. 

– Det blir många nya människor för barnen, säger Kristina Runeberg. 

– Det här påverkar så många. Föräldrar som ligger sömnlösa över barn som inte vill gå till skolan och som väl där har svårt att ta till sig undervisningen. Återkommande rycks tryggheten upp. Jag har varit med i fem år och länge haft förhoppning om en bättring men nu har jag fått nog. Nu räcker det, säger Martin Andersson vars son går i samma klass som Kristina Runebergs. 

Rektor Ulrica Alnebeck menar att exemplet med Runeberg och Anderssons barns klass delvis skulle kunna förklaras med att man räknar in tillfälliga vikarier eller lärare som funnits i elevernas arbetslag, men som inte haft klassen i schemalagd undervisning. Kristina Runeberg säger att så inte är fallet, att det inte rör sig om tillfälliga vikarier.

Däremot är rektorn medveten om att personalomsättningen överlag har varit hög. 

– Det krävs en ansträngning att starta upp en verksamhet, det är mycket jobb med det. En del har kommit hit och kanske inte varit beredda på det. Vi är en ganska liten skola där det är ett pussel att få ihop det behörighetsmässigt och legitimationsmässigt, säger Ulrica Alnebeck. 

Hur ser du på situationen och hur det påverkar både elever och personal? 

– Självklart är det kämpigt för eleverna när de ska lära känna nya vuxna. Det är kämpigt för befintlig personal också när man ska komma tillsammans och samarbeta, och det påverkar mig med för jag behöver lägga mycket tid på rekrytering. Men det är också viktigt att vi har rätt personer här som vill samarbeta mot skolans mål och som känner att de är på rätt ställe, svarar Ulrica Alnebeck. 

Nio har slutat


I den senaste mätperioden, maj 2019 till april 2020, hade personalomsättningen minskat till drygt elva procent. Vad som dock inte syns i den statistiken är att flera slutat efter april månad.

Inför höstterminen har totalt nio anställda försvunnit från skolan av olika orsaker. Sex av dem är lärare, men en av dem hade en tidsbegränsad anställning. Utöver lärarna rör det sig om två personer inom elevhälsan (en pensionsavgång och ett fall av omflyttning på grund av övertalighet) och en fritidsledare. 

– Det är fem lärare med fasta anställningar som slutar. Det är olika anledningar till att man gör det, alltifrån att man har vidareutbildat sig, till att man byter till en annan skola i en annan kommun eller att man vill göra något helt annat, säger rektor Ulrica Alnebeck. 

De tjänster som har tillsatts eller ska tillsättas inför höstterminen är två eller tre lärare, två fritidsledare, samt en specialpedagog, något som blir nytt för skolan. Anledningen till att färre tillsätts är att skolan får något färre elever till hösten. 

– Och så ser vi till att vi säkrar upp med behöriga lärare i de ämnen där vi inte har haft det, säger Ulrica Alnebeck. 

Maria Andersson är skolchef i Kungsbacka kommun. Hon säger att problemen med läraromsättningen gäller kommunens skolor överlag.

– Lärare är en jätteviktig faktor för elevernas resultat, och att de stannar kvar ser vi som en viktig kvalitetsfaktor. Det gäller att jobba med kvalitetsarbete och arbetsmiljö så att lärarna känner att de har ett gott samarbete med sina kollegor och sin chef, säger hon. 

Är det svårt att hitta behöriga lärare? 

– Nej, vi har inte haft svårt med det i Kungsbacka den senaste tiden. Nu ser vi ett större antal sökande per tjänst och vi har en hög andel behöriga lärare på våra skolor, svarar Maria Andersson. 

Tidigare kritik av Skolinspektionen


Under 2019 genomförde Skolinspektionen en av sina regelbundna kvalitetsgranskningar av Furulidsskolan. I tillsynsmyndighetens beslut fastställdes bland annat att rektorn ”leder och styr” skolans utveckling i ”låg utsträckning”. Det är en bild som föräldrar till barn på skolan delar. 

– Hon är inte en del av verksamheten. Ledaren har inte befäst en kultur på skolan, det finns inget ”vi”. Det är väldigt synd, skolan har helt nya lokaler och borde kunna vara en pittoresk skola, säger Martin Andersson. 

Tillsynsmyndigheten efterlyste även ett utvecklat värdegrunds- och jämställdhetsarbete av rektorn. 

Känner du igen bilden av att du leder och styr i låg utsträckning? 

– Nej, de var här i september. Då hade vi precis startat upp ett nytt läsår. Inför läsårsstarten hade vi tagit fram en tydlig utvecklingsplan men den hade inte hunnit sätta sig och synas i verksamheten när de var här. Så jag förstår om det inte syntes men jag vet att det redan var påbörjat, svarar Ulrica Alnebeck. 

Skolinspektionen påtalade också bland annat att studiero och trygghet brustit, att rektorn behövde göra lärarna mer delaktiga i kvalitetsarbetet och att rektorn behövde se till att alla elever stimuleras och utmanas av undervisningen. 

Otillräckliga åtgärder


Vid Skolinspektionens besök hade man redan börjat arbeta med en handlingsplan för att förändra och förbättra i organisationen, enligt Ulrica Alnebeck. I maj 2020 redovisade kommunen vilka åtgärder man vidtagit utifrån Skolinspektionens kritik, och den 18 juni kom Skolinspektionen med ett uppföljningsbeslut. Där konstateras bland att åtgärderna på punkten ”rektorns ledarskap” inte är tillräckliga. 

– Jag ser på det som att huvudmannen Kungsbacka kommun ger mig och skolan stöd i ännu större utsträckning för att jag ska kunna genomföra mitt rektorsjobb. Vi fick återkopplingen i juni och jag och min chef behöver tillsammans titta vidare på vad skolan och jag som rektor kan behöva ytterligare stöd i. Det har vi faktiskt inte gjort än, säger Ulrica Alnebeck.

Som exempel på stödåtgärder som redan implementerats nämner hon rollen enhetschef som tillsatts och tydliggjorts för att kunna avlasta rektorn i en del arbetsuppgifter. 

Inte heller åtgärderna för bedömning och betygsättning anses tillräckliga, men Skolinspektionen avslutade sin granskning med hänvisning till att huvudmannen tar ansvar för situationen. 

Åldersblandad undervisning


Det finns fler orosmoln på föräldrarna Martin Andersson, Jerker Jacobson och Kristina Runebergs himmel. I slutet av vårterminen skickade rektorn ett meddelande till alla vårdnadshavare om att skolan inför hösten kommer att ”ta ytterligare ett kliv i riktningen mot skolans verksamhetsidé och pedagogiska tanke om att gruppera eleverna efter deras behov av stöd och utmaning”. Föräldrarna berättar att de genom lärarna fick reda på att det handlade om planer på åldersblandad undervisning. Det väckte oro bland föräldrarna, som tolkade det som att klasser skulle splittras. En grupp föräldrar skapade namninsamlingen ”Nytt ledarskap på Furulidsskolan och stoppa pedagogiska experiment”. 

– På tre dygn hade vi fått 135 namnunderskrifter, säger Kristina Runeberg. 

Därefter återkopplade Ulrica Alnebeck till föräldrarna och skrev att klasserna inte ska splittras. 

För Norra Halland bekräftar hon att det kommer bli mer av åldersintegrerad undervisning till hösten. 

– När vi skulle bygga skolan skrev vi fram en verksamhetsidé som bland annat innehåller skrivningar om att organisera undervisningen utifrån varje elevs behov. Det är två år sedan vi startade upp och vi har tagit pyttesmå steg. Nu tar vi större kliv inför hösten. 

”Ett mönster av kvalitetsbrister”


Föräldrarna tycker att kommunikationen kring förändringen har skötts illa, att informationen har varit vag och otydlig och att de har fått läsa mellan raderna för att förstå hur deras barns skolgång kommer att se ut i höst. 

– Det här har inte kommunicerats ut och det är ingen som känner till den här verksamhetsidén. Man kan inte dra i gång den här processen fem i tolv, utan är det så att det ska vara åldersintegrerat, då ska jag veta om det när jag väljer skola, säger Jerker Jacobson. 

– Det här är bara en grej i ett mönster av kvalitetsbrister som har varit under flera år. Vi ser det här mönstret och vi ser att våra barn kommer i kläm, säger Kristina Runeberg. 

Ulrica Alnebeck poängterar att inte alla delar den uppfattningen, men medger att det finns förbättringspotential när det kommer till kommunikation med föräldrarna. 

– En del återkopplar till mig att det här inte är några nyheter, och så finns det de som tycker att det är en större nyhet. Det finns de som vi har missat och det är klart att vi kunde ha gjort det bättre. Vi har bestämt oss för att jobba mer intensivt med information och kommunikation till vårdnadshavarna till hösten. 

Förtroendekris


De fyra personer Norra Halland har talat med, varav en vill vara anonym, saknar förtroende för Ulrica Alnebeck som rektor. De ser sig dessutom som talespersoner för en större grupp föräldrar som är missnöjda. 

– Det är beklagligt att man inte har förtroende, men vi kanske också har olika bilder av hur en skola ska organiseras. Och då handlar det inte om kontinuitet i personalen för den bilden delar vi självklart, säger Ulrica Alnebeck. 

Skolchefen Maria Andersson känner till att föräldrarna är missnöjda med rektorn, efter att hon haft ett möte med dem i juni. 

– Det är ingen bild jag känner igen sen tidigare, utan jag fick den beskriven för mig vid det mötet. Det är ett viktigt och svårt arbete att vara rektor, så det är viktigt att man får stöd med det ledarskapsarbete det innebär. Rektorn arbetar nära tillsammans med verksamhetschefen för att leda skolan framåt, säger hon. 

Martin Andersson är trött på fina ord, skrivelser och dokument, säger han. Han vill se förändring i praktiken:

– Vi bor här ute och barnen har sina kompisar här, vi vill ju vara på den lokala skolan. Men vi har redan bestämt att rättar det inte till sig så kommer vi att byta skola för vårt äldsta barn, säger han. 

SENASTE TV-NYHETERNA

Säröfamilj förlorade tomtstrid
NYHETER 2022-01-27 KL. 07:36

Säröfamilj förlorade tomtstrid

Tvingas betala 270 000 kronor

Doris älskar sina dockor och nallar
FAMILJ 2022-01-26 KL. 20:00

Doris älskar sina dockor och nallar

Skapandet viktigt för Onsalaprofilen

Delar av Göteborg Horse Show flyttar till Kungsbacka
SPORT 2022-01-26 KL. 15:47

Delar av Göteborg Horse Show flyttar till Kungsbacka

Patient fick vänta sex timmar
VÅRD 2022-01-26 KL. 15:29

Patient fick vänta sex timmar

"Orsaken är brist på ambulanser i Kungsbacka"

Asperot stannar i elitettan
FOTBOLL 2022-01-26 KL. 09:00

Asperot stannar i elitettan

Reningsverket försenas - krav på ny utredning
NYHETER 2022-01-26 KL. 06:40

Reningsverket försenas - krav på ny utredning

Hanhals föll efter galen andra period
ISHOCKEY 2022-01-25 KL. 22:10

Hanhals föll efter galen andra period

Facklig oro för sommarsemestrar
NYHETER 2022-01-25 KL. 20:00

Facklig oro för sommarsemestrar

Men kampanj i december gav resultat

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

En doft av thai i vinterrusket

En doft av thai i vinterrusket

Det är snöglopp och ruggigt och så långt ifrån den thailändska värmen man kan komma. Men mitt ute bland åkrarna i Myra finns en liten ljuspunkt – Wans thailändska gatukök som lockar långväga kunder.

-