NYHETER 2022-09-13 KL. 06:59

Gott om synpunkter på nya stadsdelen

Av Christina Wagner

Kommunen vill bygga runt 900 bostäder, kontor, affärslokaler i sydöstra centrum. Detaljplanen gick ut på samråd i maj och juni, yttrandena ska sammanställas men redan nu kan kommunen gå vidare med undersökningar och eventuell justering av planerna.

Gott om synpunkter på nya stadsdelen
Sofia Wiman, planarkitekt i Kungsbacka kommun. Foto: Christina Wagner

Samrådet gav 19 yttranden, alla utom tre kom från myndigheter eller enheter på kommunen.
– Av privatpersoner är det väldigt få som yttrat sig, de tycker ganska olika. Sedan är det en bostadsrättsförening intill, några organisationer och myndigheter som yttrat sig. Den ena privatpersonen har trafiklösningen på Lantmannagatan i fokus, den är kritisk till att göra vägen med den tvära kurvan som föreslogs. Samma person tycker också att kommunen slösar bort pengar eftersom en kommunal byggrätt försvinner. Den andra privatpersonen kritiserar hela förtätningen av Kungsbacka stad som pågår på flera platser i centrum, och tycker det är fel sätt att bygga vidare staden på med tanke på klimatförändringar, säger Sofia Wiman, planarkitekt i Kungsbacka kommun.

Buller och vibrationer
Några väntade synpunkter kom från länsstyrelsen, eftersom kommunen bland annat valt att vänta med utredningar av buller och vibrationer.
– De har tyckt till om att studera bullret ytterligare, den geotekniska utredningen behöver förbättras. Länsstyrelsen ville också ha en fördjupad vibrationsutredning, vi har gjort det tidigare på andra sidan spåret så vi hade ungefärlig påverkan hur det ser ut från andra sidan, men det ska vi göra nu. I dag finns två bensinmackar i området, de ville även att vi utreder markföroreningar ytterligare samt att vi utvecklar ett resonemang om skyfall och översvämningsrisk och hur det kan påverka området, säger Sofia Wiman.
Hallandstrafiken är nöjda med trafikförslaget med fyrfilig väg på Varbergsgatan, där två bussfiler föreslås gå i mitten och biltrafiken på utsidan. Trafiknämnden vill däremot att trafiksituationen ses över ytterligare. Kultur- och fritid vill att något från den gamla bebyggelsen bevaras för historiken kring platsen som verksamhetsområde.


Illustrationskarta över området med föreslagen bebyggelse. Foto: Kungsbacka kommun/Arkitektbyrån design


Fördjupade utredningar
Att vissa utredningar dröjt beror också på att förhandlingarna gällande en av de båda bensinmackarna på området inte var klar inför samrådet. Nu har parterna enats, och CircleK ska bli en station enbart för elbilar som går att läsa mer om i artikeln intill. Under hösten ska kommunen genomföra utredningarna som efterfrågas, materialet ska ut för granskning första kvartalet nästa år.
– Vi ska göra ytterligare buller-, risk samt förorenad mark-utredningar framöver, vi har redan startat och gjort några beställningar. När resultatet är klart kan vi titta på planförslaget och hur vi kan förändra, utredningarna ligger till grund för de ändringar vi gör innan granskning. Det mest komplexa i planarbetet är risk för hälsa och säkerhet, vi behöver titta vidare på hur det påverkar bostäderna med buller och föroreningar.


SENASTE TV-NYHETERNA

Personalbrist och hög sjukfrånvaro
NYHETER 2022-09-30 KL. 11:50

Personalbrist och hög sjukfrånvaro

Dyster delårsrapport från omsorgen

Utmaningen: Att klara sig på krislådan
NYHETER 2022-09-30 KL. 08:00

Utmaningen: Att klara sig på krislådan

Aranäs oväntade anfallsvapen
HANDBOLL 2022-09-29 KL. 21:45

Aranäs oväntade anfallsvapen

Aktiva jubilaren Lena redo för att fira
FAMILJ 2022-09-29 KL. 20:30

Aktiva jubilaren Lena redo för att fira

”Är man aktiv lär man sig något nytt hela tiden och det tycker jag om”

Lagkaptenen letar efter glädjen igen
SPORT 2022-09-29 KL. 19:00

Lagkaptenen letar efter glädjen igen

Debatt: Nya arbetsvillkor kan ge undersköterskebrist
DEBATT 2022-09-29 KL. 15:00

Debatt: Nya arbetsvillkor kan ge undersköterskebrist

Miss av tingsrätten - åtalad frias från sexbrott
NYHETER 2022-09-29 KL. 12:55

Miss av tingsrätten - åtalad frias från sexbrott

Uteblivet förhör får hovrätten att ogilla åtal

Bergand inför VM:
SPORT 2022-09-29 KL. 11:45

Bergand inför VM: "Jag får ta ett större ansvar"

Fler nyheter