NYHETER 2022-09-13 KL. 06:59

Gott om synpunkter på nya stadsdelen

Av Christina Wagner

Kommunen vill bygga runt 900 bostäder, kontor, affärslokaler i sydöstra centrum. Detaljplanen gick ut på samråd i maj och juni, yttrandena ska sammanställas men redan nu kan kommunen gå vidare med undersökningar och eventuell justering av planerna.

Gott om synpunkter på nya stadsdelen
Sofia Wiman, planarkitekt i Kungsbacka kommun. Foto: Christina Wagner

TV-klipp och nyheter

Samrådet gav 19 yttranden, alla utom tre kom från myndigheter eller enheter på kommunen.
– Av privatpersoner är det väldigt få som yttrat sig, de tycker ganska olika. Sedan är det en bostadsrättsförening intill, några organisationer och myndigheter som yttrat sig. Den ena privatpersonen har trafiklösningen på Lantmannagatan i fokus, den är kritisk till att göra vägen med den tvära kurvan som föreslogs. Samma person tycker också att kommunen slösar bort pengar eftersom en kommunal byggrätt försvinner. Den andra privatpersonen kritiserar hela förtätningen av Kungsbacka stad som pågår på flera platser i centrum, och tycker det är fel sätt att bygga vidare staden på med tanke på klimatförändringar, säger Sofia Wiman, planarkitekt i Kungsbacka kommun.

Buller och vibrationer
Några väntade synpunkter kom från länsstyrelsen, eftersom kommunen bland annat valt att vänta med utredningar av buller och vibrationer.
– De har tyckt till om att studera bullret ytterligare, den geotekniska utredningen behöver förbättras. Länsstyrelsen ville också ha en fördjupad vibrationsutredning, vi har gjort det tidigare på andra sidan spåret så vi hade ungefärlig påverkan hur det ser ut från andra sidan, men det ska vi göra nu. I dag finns två bensinmackar i området, de ville även att vi utreder markföroreningar ytterligare samt att vi utvecklar ett resonemang om skyfall och översvämningsrisk och hur det kan påverka området, säger Sofia Wiman.
Hallandstrafiken är nöjda med trafikförslaget med fyrfilig väg på Varbergsgatan, där två bussfiler föreslås gå i mitten och biltrafiken på utsidan. Trafiknämnden vill däremot att trafiksituationen ses över ytterligare. Kultur- och fritid vill att något från den gamla bebyggelsen bevaras för historiken kring platsen som verksamhetsområde.


Illustrationskarta över området med föreslagen bebyggelse. Foto: Kungsbacka kommun/Arkitektbyrån design


Fördjupade utredningar
Att vissa utredningar dröjt beror också på att förhandlingarna gällande en av de båda bensinmackarna på området inte var klar inför samrådet. Nu har parterna enats, och CircleK ska bli en station enbart för elbilar som går att läsa mer om i artikeln intill. Under hösten ska kommunen genomföra utredningarna som efterfrågas, materialet ska ut för granskning första kvartalet nästa år.
– Vi ska göra ytterligare buller-, risk samt förorenad mark-utredningar framöver, vi har redan startat och gjort några beställningar. När resultatet är klart kan vi titta på planförslaget och hur vi kan förändra, utredningarna ligger till grund för de ändringar vi gör innan granskning. Det mest komplexa i planarbetet är risk för hälsa och säkerhet, vi behöver titta vidare på hur det påverkar bostäderna med buller och föroreningar.


TV-klipp och nyheter

Tore fortsatt fast i hemmet – kan tvingas flytta
NYHETER 2023-09-22 KL. 11:55
Premium

Tore fortsatt fast i hemmet – kan tvingas flytta

88-åringen nekas bostadsanpassning

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | KULTUR & NÖJE 2023-09-23 KL. 12:00
Ny fotoutställning om livet
Premium | HANDBOLL 2023-09-22 KL. 21:59
En högkaratig målvaktsmatch
Premium | NYHETER 2023-09-22 KL. 19:46
Eksta får årets planetskötarpris

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Här är årets vinnare av arkitekturpriset

Här är årets vinnare av arkitekturpriset

Tusen invånares röster har avgjort vilka byggnader som får årets arkitekturpris från Bygg- och miljöförvaltningen. Vinnarna korades på Tullens innergård under strålande sol och högtidliga former under lördagen.