NYHETER 2021-10-26 KL. 19:00

EY kritiska i Kolla-rapporten

Av Ann Kristin Ekman

Vardaga har begärt att få göra avsteg från avtalet med kommunen på flera punkter och många av de nya handlingsplaner som tagist fram sedan granskningen av Kolla-boendet inleddes lever inte upp till Socialstyrelsens krav.
Det är några av de punkter som EY slår ner på i sin slutrapport om Kolla vård- och omsorgsboende.

EY kritiska i Kolla-rapporten
Nu är slutrapporten om Kolla vård- och omsorgsboede offentliggjord.

I förra veckan presenterades Ernst & Young:s (EY) slutrapporter om Vardagas verksamhet på de fyra vård- och omsorgsboenden som företaget driver i kommunen.
Störst problem har det varit på Kolla och det var situationen där som var ursprunget till den externa granskning som kommunen beställde i våras.

För Kolla-boendets del presenterades det en delårapport redan i juni, med ett antal listade punkter som behövde åtgärdas och förbättras. En del är gjort, men revisionsbyrås uppföljande granskning i oktober, inför slutrapporten, visar att det fortfarande finns en hel del brister.
Bland annat är personalomsättningen på boendet mycket hög. En avdelning saknar till exempel sedan i somras fem ordinarie undersköterskor och det saknas även två nattpersonal. Även om Vardaga har gjort en rejäl insats på utbildningsfronten, så innebär omsättningen att det finns risk för att kompetenskraven på personalen inte uppfylls.

Begärt avsteg

Enligt EY:s slutrapport finns det också fortfarande brister när det gäller vårdtyngdsmätningar och behovsbaserade scheman. Det senare avtalskravet har Vardaga begärt att få göra avsteg ifrån, tillsammans med
punkterna införande av behovsbaserat schema, digital levnadsberättelse, utbildning i individens behov i centrum (IBIC), boenderåd och närståenderåd. Kommunen har dock sagt nej.
EY menar vidare att det också finns kvar brister när det kommer till social dokumentation samt i kommunikationen mellan boendet och legitimerad personal som arbetsterapeut och fysioterapeut. Det saknas också uppföljningar som visar på hur arbetet går med att införa palliativt ombud, VR-teknik för social samvaro och kontaktperson för de boende.

För allmänna planer

Under granskningens gång har Vardaga tagit fram ett 50-tal handlingsplaner, bland annat gällande social dokumentation, revision/egenkontroll enligt miljöbalken och brand och måltidsobservationer. EY:s genomgång av planerna visar dock att en stor del av handlingsplanerna saknar den sorts dokumentation som Socialstyrelsen kräver. Man har också lagt märke till att Vardagas uppföljningar till stor del är standardiserade och att det i dem saknas koppling till Kollas specifika situation.

Vid Vård- och omsorgs nämndssammanträde i förra veckan fattde nämnden belsut om att inte förlänga avtalet gällande Kolla, när det löper ut nästa år.Olycka på E6
NYHETER 2021-12-04 KL. 09:14

Olycka på E6

SENASTE TV-NYHETERNA

Drömvändningen var nära
BANDY 2021-12-03 KL. 21:52

Drömvändningen var nära

FBK föll i Uppsala

Julkrubba i snöstorm
NYHETER 2021-12-03 KL. 20:00

Julkrubba i snöstorm

Herdar, vise män, djur och besökare trotsade ovädret

Publikvänlig regatta till Lerkil
SPORT 2021-12-03 KL. 18:00

Publikvänlig regatta till Lerkil

Ridhustaket hotar rasa
NYHETER 2021-12-03 KL. 16:10

Ridhustaket hotar rasa

NYHETER 2021-12-03 KL. 11:45

"Alarmerande att det inte planeras fler investeringar på Västkustbanan"

Besviken över utebliven järnvägssatsning

Årlig juluppvisning står för dörren
SPORT 2021-12-03 KL. 10:00

Årlig juluppvisning står för dörren

Vaccinbuss dröjer i Kungsbacka
NYHETER 2021-12-03 KL. 06:40

Vaccinbuss dröjer i Kungsbacka

– Men gott om lediga vaccinationstider

Inbillningsfrisk genom långsamma reflektioner
FAMILJ 2021-12-02 KL. 20:00

Inbillningsfrisk genom långsamma reflektioner

Kungsbackapoeten släpper sin tredje bok

Så ska kommunen agera vid livsmedelsutbrott
NYHETER 2021-12-02 KL. 18:00

Så ska kommunen agera vid livsmedelsutbrott

Ny sjukdomsplan klubbad

Värsta trafikkaoset på E6 över
NYHETER 2021-12-02 KL. 11:50

Värsta trafikkaoset på E6 över

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

NYHETER 2021-12-04 KL. 09:14
Olycka på E6
NYHETER 2021-12-03 KL. 20:00
Julkrubba i snöstorm
SPORT 2021-12-03 KL. 16:39
Svag tredje blev kostsam
NYHETER 2021-12-03 KL. 16:10
Ridhustaket hotar rasa

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Har du den bästa Lussekatten?

Har du den bästa Lussekatten?

Kattbilderna strömmar in till redaktionen. Men även du har fortfarande möjlighet att vara med och tävla i Lussekatten.