NYHETER 2022-03-22 KL. 16:00

Digitalisering i skolan ständigt debattämne

Av Kristian Alm

En dator till varje elever, läsplattor på förskolorna, mobiler som redskap i klassrummen och under pandemin distansundervisning. Digitaliseringen i skolan har varit massiv, och det finns kritik.

Digitalisering i skolan ständigt debattämne
Digitaliseringen i skolan nödvändig – men sättet kan diskuteras. Foto: Freepik

För några veckor sedan presenterade skolminister Lina Axelsson Kihlbom (S) en rad åtgärder för att öka studieron i skolan. Ett av förslagen var mobilförbud på lektionerna, och att låta rektorer bestämma att telefonerna inte heller får användas på rasten eller på fritids.
– En enda ringsignal kan störa koncentrationen för en hel klass. Bristande studiero och otrygga skolor gör att elever far illa och hamnar på glid, sa skolministern under presskonferensen.
Just när det mobiltelefoner under skoltid verkar finnas en ganska bred samstämmighet att de stör mer än de tillför.

Nödvändigt och viktigt
När det gäller andra digitala hjälpmedel är man å andra sidan överens om att de är en nödvändig del i skolans utveckling. Men även där finns kritik.
Forskaren Anne Kjellsdotter presenterade härom året en avhandling där hon studerat en tredjeklass. Hon kom fram till att det blev mycket fokus på programvaran istället för ämnesinnehållet.
I en intervju i tidningen Grundskolläraren kommenterade hon den snabba digitaliseringen:
– Det finns starka politiska och ekonomiska incitament. Sverige har som mål att bli världsledande inom digital teknologi och denna politiska vilja får genomslag redan i de tidiga skolåren. Det har varit en snabb process, där till exempel kommuner köpt in digitala verktyg till alla skolor som sedan måste användas.
Det handlar om hur hjälpmedlen används.
– Det ligger i skolans uppdrag att bedöma hur och när det är relevant att använda sig av digitala verktyg, sa Anne Kjellsdotter i intervjun.

Teknik är bara teknik
Även skoldebattören Per Kornhall har intervjuats i Grundskolläraren den 11 januari i år och sa då:
– Digitala verktyg kan vara fantastiska som verktyg för repetition, för att underlätta kommunikation och faktainhämtning, men teknik är bara teknik. Inlärning är en ”människa-till-människa-aktivitet” där skickliga lärare alltid är den mest betydelsefulla faktorn.
Samtidigt visar Skolverkets rapport IT-användning och IT-kompetens i skolan från 2016 att digital teknik ofta upplevs som en distraktion. Två tredjedelar av lärarna i årskurs 7–9 och gymnasieskolan anser att arbetet i klassrummet störs dagligen till följd av elevers användning av sms och sociala medier.
Men det finns förstås forskning som ger positiva bilder.
Forskaren Susanne Kjällander har studerat användningen av lärplattor inom förskola och menar att de fick barnen själva producera bilder, filmer och sagor. Det användes också för att engagera barnen i rörelse till musik liksom i lugnare aktiviteter.
Som alltid handlar det om hur hjälpmedel används – eller som de strävar efter på Åsa gårdsskolan: hälsosam digitalisering.

Läs mer:
Digitalisering påverkar leken


SENASTE TV-NYHETERNA

Nya butiken en dröm som blivit verklighet
NYHETER 2022-12-02 KL. 10:30
Premium

Nya butiken en dröm som blivit verklighet

Få influensafall - men risk för intensiv vinter
NYHETER 2022-12-02 KL. 08:00

Få influensafall - men risk för intensiv vinter

Svårt bedöma vilka fall som ska utredas
NYHETER 2022-12-02 KL. 06:59

Svårt bedöma vilka fall som ska utredas

Poängräddaren om det osannolika slutet
HANDBOLL 2022-12-01 KL. 22:23
Premium

Poängräddaren om det osannolika slutet

Nya sätt att engagera frivilliga ska bryta ensamhet
NYHETER 2022-12-01 KL. 19:30
Premium

Nya sätt att engagera frivilliga ska bryta ensamhet

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | HANDBOLL 2022-12-02 KL. 21:47
"Det är bara hem och träna avslut"
NYHETER 2022-12-02 KL. 19:56
Brand i villa i Iserås

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

”Det var så skönt att Kungsbacka blev min stad”

”Det var så skönt att Kungsbacka blev min stad”

Lasse Kronér fyller 60 år. Kärleken till Onsala och Kungsbacka är djup. Metooskandalen blev en ”gamechanger” i hans liv.