NYHETER 2023-05-07 KL. 19:45

Behöriga lärare viktig satsning på Iseråsskolan

Av Julia Sandstén Vikberg

På Iseråsskolan i Onsala är i stort sett alla lärare behöriga. Det ger undervisningen en högre kvalitet, enligt rektor Marie Eriksson. Dessutom lockar det till sig både elever och andra behöriga lärare.

Behöriga lärare viktig satsning på Iseråsskolan
Marie Eriksson, rektor på Iseråsskolan, tycker att det är viktigt att en stor andel av lärarna på skolan är behöriga. Foto: Julia Sandstén Vikberg

TV-klipp och nyheter

Alla lärare på Iseråsskolan, förutom en av slöjdlärarna, är behöriga enligt Marie Eriksson. Hon blev därför förvånad när hon såg att Skolverkets statistik i en artikel i Norra Halland för någon vecka sedan visade att skolan bara hade 42 procent behöriga lärare.
– Det började med att en lärare skickade mig artikeln och undrade om siffrorna verkligen kunde stämma. När jag först såg att artikeln handlade om andelen behöriga lärare tänkte jag att ”Åh då måste Iseråsskolan ligga i topp”, men vi låg i botten. Jag insåg då att här måste något ha blivit fel, säger Marie Eriksson.
Hon tror orsaken till att statistiken inte stämmer är att Skolverket tar den från ett administrativt system, och att siffror där beror på hur skolorna rapporterar.
– Vi kan ibland ha två lärare i undervisningen. I matte kan vi exempelvis ha en lärare som är behörig i ämnen men sedan brukar vi samtidigt ha en till lärare som en extra resurs i klassrummet och den läraren är inte alltid behörig i just det ämnet. För oss är det en fördel att kunna ha två lärare, men i statistiken räknas det som att hälften av lärarna i matte är obehöriga, säger Marie Eriksson.

Fritt skolval
Enligt henne är det viktigt för skolan att ha en hög andel behöriga lärare, både för skolans kvalitet och renommé.
– En skola behöver behörig personal för det ger skolan en högre kvalitet. Behörig personal söker sig ofta även till skolor där det redan finns behörig personal. Så att ha en hög andel behörig personal är även viktigt för rekryteringen, säger Marie Eriksson.
Det lockar också till sig fler elever.
– De är många föräldrar som gör en research om skolan och kollar upp vad det står om den, om den har bra rykte, hög andel behöriga lärare och så vidare. Inte alla, men många gör det. Tidigare satte föräldrarna eleverna i den skolan som var närmast men nu när det är fritt skolval så gör många ett aktivt val. Därför är det viktigt att det står rätt info om skolorna, säger Marie Eriksson.
Är behöriga lärare alltid bättre?
– Man kan vara en duktig lärare utan att ha behörighet, men det är inte lika vanligt. Behöriga lärare har teorin och mycket annat som man har lärt sig i utbildningen.
Är det inte viktigare att exempelvis en musiklärare är bra på musik?
– De behöver vara duktiga i ämnet men de behöver också kunna undervisa. Vissa har en fallenhet för det och klarar det bra. Men det är inte lätt. Du behöver ha koll på läroplanen, på vad eleverna behöver ha med sig och strukturera undervisningen, säger Maria Eriksson.
Hon påpekar också att det i regel krävs en lärarlegitimation för att skolan ska kunna tillsvidareanställa någon som lärare. För tidsbegränsade anställningar gäller inte samma krav.

Får flera ansökningar
Maria Eriksson har varit rektor på Iseråsskolan i fyra år men har under den tiden inte haft svårt att rekrytera behöriga lärare.
– Inte vad jag har upplevt. Men det beror också på när på året man söker personal, är det mitt i terminen är det svårare. Men för de tjänster vi lägger ut har vi bra sökande från behöriga lärare och vi får också flera spontanansökningar. Jag blev glatt överraskad över detta i och med att skolan ligger lite utanför. Men många som bor i Kungsbacka, Vallda eller andra områden tycker om att åka lite hemifrån till jobbet och att åka mot trafiken, säger Maria Eriksson.
Finns det något ämne som det är svårare att hitta behöriga lärare i?
– Över lag skulle jag säga slöjd. Det tycker jag också att jag hör från andra skolor. Fritidspedagoger har möjlighet att studera för att få en behörighet till att undervisa i ämnen och många väljer då musik, bild eller idrott, men inte lika många väljer slöjd.
Enligt henne är det en stor skillnad i hur stor andel behöriga lärare skolorna i kommunen har.
– Ja, det ser väldigt olika ut, säger hon.
Vore det inte bättre om behöriga lärare söker sig till skolorna som har låg behörighet då?
– De som söker ser till sig själva. Behöriga lärare vill ofta jobba med behöriga lärare som de kan diskutera pedagogiken med. Sedan finns det andra som tycker att det är spännande att vara på en skola där man är ensam behörig lärare, säger Marie Eriksson.

Glenn gillar när det inte blir som han tänkt sig
KULTUR & NÖJE 2024-02-28 KL. 17:00
Premium

Glenn gillar när det inte blir som han tänkt sig

Här ser du Kungsbackakonstnärens verk

TV-klipp och nyheter

Nya regler ska styra politikers besök på skolor
NYHETER 2024-02-28 KL. 16:00
Premium

Nya regler ska styra politikers besök på skolor

Fler tillfällen ges för partier i Kungsbacka

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Stor ökning – allt fler brottsoffer söker hjälp

Stor ökning – allt fler brottsoffer söker hjälp

Antalet personer som vänder sig till Brottsofferjouren i Kungsbacka har ökat med över 50 procent. Det är främst via polisen som kontakten förmedlas. Enligt Ulla Johansson, ordförande i Brottsofferjouren Kungsbacka, och Kungsbackas kommunpolis Jenny Sjöström är det viktigt att utsatta erbjuds stöd. – Det minimerar risken för att man utsätts igen, säger Ulla Johansson.