NYHETER 2019-12-02 KL. 09:07

Bakslag för Onsalavägen

Trafikverkets åtgärder för att skapa nya livsmiljöer för hackspettar, fladdermöss och groddjur när Onsalavägen byggs godkänns inte. Det innebär att det krävs dispens - och ytterligare en runda med möjligheter till överklaganden.

Bakslag för OnsalavägenMålet gäller om bygget av den nya Onsalavägen tar hänsyn till livsvillkoren för olika hotade arter i området.

Om man inte klarar det, måste Trafikverket begära dispens från artskyddsförordningen, vilket riskerar att hindra eller försena projektet ytterligare.

Länsstyrelsen godkände Trafikverkets åtgärder när det gäller groddjur och fladdermöss, men inte när det gäller hackspettar. Där krävs det dispens, anser Länsstyrelsen.

Beslutet överklagade av både Trafikverket och olika intressenter på Onsalahalvön. Och nu ger Mark- och miljödomstolen naturvännerna rätt.

Enligt domstolen räcker inte Trafikverkets utredningar och åtgärder för något av de hotade djuren.  Kritiken är skarp:"För fåglar och fladdermöss saknas helt konkreta förslag som säkerställer kontinuerlig ekologisk funktionalitet trots att platser för fortplantning och vila både försämras och förstörs genom anläggande och drift av anmäld väg".Enligt domstolen innebär vägbygget en "sådan försämring eller förstörelse av berörda djurarters fortplantningsområden och viloplatser att den strider mot förbuden i artskyddsförordningen. och således ska förbjudas. Vad Trafikverket i länsstyrelsebeslutet ålagts att utföra i fråga om anpassningar och försiktighetsmått förändrar inte denna bedömning".

Detta innebär alltså inte att vägbygget är stoppat. Men däremot krävs alltså nya utredningar och en begäran om dispens från artskyddsförordningen, och nya rättsliga processer som kan överklagas.

Fråga är vad det innebär för tidsplanen.


SENASTE TV-NYHETERNA

SD besvikna
NYHETER 2022-09-27 KL. 11:15

SD besvikna

Alliansen fortsätter styra i Kungsbacka

Populära badet får nya toaletter och duschar
NYHETER 2022-09-27 KL. 08:00

Populära badet får nya toaletter och duschar

NYHETER 2022-09-27 KL. 06:59

"Säkerheten har högsta prioritet"

Talmansomröstning första punkten i riksdagen
NYHETER 2022-09-26 KL. 20:00

Talmansomröstning första punkten i riksdagen

Jan Riise (Mp) och Carita Boulwén (Sd) första dag på nya jobbet innebar framröstningar av fyra talmän.

Kommunen rustad inför höstmörkret
NYHETER 2022-09-26 KL. 17:00

Kommunen rustad inför höstmörkret

Högen med trasig belysning har betats av

Fler nyheter