NYHETER 2021-10-13 KL. 08:06

Arbetsmiljöverket startar utredning om Säröboendet

Av Ann Kristin Ekman

Arbetsmiljöverket har i olika delar avslagit eller skrivit av huvudskyddsombudets anmälan om arbetsmiljön på Särö vård- och omsorgsboende.
Istället startar myndigheten ett eget ärende.

Arbetsmiljöverket startar utredning om Säröboendet
Arbetsmiljöverket ska utreda arbetsmiljön på Särö vård- och omsorgsboende.

I den anmälan som skickades in till Arbetsmiljöverket i början av sommaren begärde man bland annat att det skulle göras riskbedömningar av samtliga nattpass i förhållande till ensamarbete, våld och hot, stress och återhämtning. Man begärde också att kommunen skriftligen skulle redovisa hur man tillsatte arbetspass så att man undvek ensamarbete, att det skulle göras riskbedömningar kopplade både till den organisatoriska och psykosociala arbetsmiljön samt att det skulle tas fram handlingsplaner för det tillsammans med skyddsombudet.

Man ville också att kommunen skulle redovisa hur man arbetar förebyggande mot diskriminering och mobbing samt visa vilka handlingsplaner som fanns för att det ska upphöra på arbetsplatsen.

Efter att ha granskat ärendet har Arbetsmiljöverket nu fattat beslut om att avslå, avvisa eller avskriva samtliga delar i anmälan.

Det innebär däremot inte att man menar att det inte kan finnas några fel med arbetsmiljön på Särö vård- och omsorgsboende. I sitt beslut skriver myndigheten att det vid inspektion tidigare i år visade sig att arbetsgivaren under våren genomförde en undersökning av de organisatoriska och sociala arbetsmiljön, men att man under oktober månad planerar att göra om den eftersom det var för få som svarat. Eftersom den är planerad men ännu inte gjord, anser myndigheten att det inte finns förutsättningar för att bifalla skyddsombudets begäran.

I beslutet skriver Arbets-miljöverket samtidigt att riskbedömningar av arbetsmiljön är en viktig del i det systematiska arbetsmiljöverket, att en sådan bedömning bör föregås av en undersökning och att det därför är viktigt att den verkligen genomförs. Man startar därför ett eget ärende, för att på så sätt kunna sätta krav på kommunen att den blir av.


Magplask för Aranäs
HANDBOLL 2021-10-23 KL. 18:30

Magplask för Aranäs

Mittbackens förlösande mål
FOTBOLL 2021-10-23 KL. 16:55

Mittbackens förlösande mål

Åsa stormar mot seriesegern

Nya chefer till Kulturskolan
KULTUR & NÖJE 2021-10-22 KL. 20:00

Nya chefer till Kulturskolan

Temadag med digitala möjligheter
NYHETER 2021-10-22 KL. 18:00

Temadag med digitala möjligheter

Berättarfestival på Fyren
KULTUR & NÖJE 2021-10-22 KL. 14:30

Berättarfestival på Fyren

Elektronen flyttar till Fyren
NYHETER 2021-10-22 KL. 09:00

Elektronen flyttar till Fyren

Tredje dosen vaccin igång i Kungsbacka
NYHETER 2021-10-22 KL. 07:00

Tredje dosen vaccin igång i Kungsbacka

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

HANDBOLL 2021-10-23 KL. 18:30
Magplask för Aranäs

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Nystartade företaget med smaker från Damaskus

Nystartade företaget med smaker från Damaskus

Smaken av Damaskus, så heter det nystartade företaget som ryms i en lägenhet i Kungsbacka. – Det var våra vänner som tyckte vi skulle sätta igång, säger Yahya Salam.