NYHETER 2022-01-16 KL. 18:00

Allt fler får hjälp med städning hemma

Av Elisabeth Däljemar

Drömmer du om att bara kunna vara i ditt hem och i din trädgård – utan att behöva bekymra dig om tråkigheter som städning och gräsklippning? Du är inte ensam. Allt fler gör också verklighet av sin önskan. Det visar Rutindikatorn från Almega Hemserviceföretagen.

Allt fler får hjälp med städning hemma
Hemservicebranschen har bråda tider. I fjol ökade statens kostnader för RUT med 13 procent i Halland. Foto: Helene Grynfarb.

Den som köper hushållsnära tjänster av privata tjänsteföretag kan få dessa subventionerade av staten, genom en statlig direktutbetalning till företagen.
Under 2021 ökade Skatteverkets utbetalningar för RUT-tjänster med 13 procent i Halland. Utvecklingen är något blygsammare än riksgenomsnittet på 16 procents ökning.
Men man kan ändå med fog säga att den halländska hemservicebranschen blommar för fullt. Totalt betalade staten ut 431 miljoner kronor för våra regionala RUT-inköp under 2021.
Siffrorna kommer från Rutindikatorn – Almega Hemserviceföretagens årliga statistikanalys av hemservicebranschens utveckling.
Till viss del kan ökningen nog förklaras med att staten i början av 2021 höjde avdragstaket för Rut med 25 000 kronor, så att det nu är möjligt att göra ett årligt avdrag för hushållsnära tjänster och renoveringsarbeten på totalt 50 000 kronor, plus ytterligare 25 000 för enbart RUT-tjänster.
Samtidigt utökades möjligheten att göra avdrag så att exempelvis även möblering, tillsyn av fastighet och reparation av vitvaror och IT-utrustning omfattas.

Men att vi blir allt mer öppna för att ta hjälp med hushållsarbete som städning är tydligt. Hemstädning är den avgjort mest populära RUT-tjänsten och står för 67 procent av RUT-avdragen. Trädgårdsskötsel och flyttning kommer tvåa och trea på listan över de vanligaste RUT-tjänsterna, och står för 17 respektive 11 procent av avdragen.
Den starka efterfrågan skapar goda förutsättningar för företagen i hemservicebranschen, som i sin tur får kan sysselsätta att fler som av någon anledning hamnat en bit vid sidan om arbetsmarknaden.
Men med uppsvinget följer även en del risker. Att som enskild uppdragsgivare kolla upp att firman man står i begrepp att ge tillträde till sitt hem och sin trädgård verkligen arbetar seriöst kan vara svårt.
För att göra det lättare att välja rätt utförare arbetar arbetsgivarorganisationen Almega Hemserviceföretagen med att förse företagen i städ- och trädgårdsbranschen med en kvalitetsstämpel – Auktoriserat Serviceföretag.
Auktorisationen sker i samarbete med de fackliga organisationerna Fastighetsanställdas förbund och Kommunal.
De auktoriserade företagen har bland annat förbundit sig att inte anlita underleverantörer som saknar kollektivavtal. Det borgar i sin tur för att de anställda får avtalsenlig lön, är rätt försäkrade och att de har tjänstepension.
Att hemserviceutföraren man anlitar är seriös är viktigt – inte bara för den som är konsument. Det minskar också antalet svartjobb och risken för att anställda far illa.
– Hemstädning är oerhört populärt och skapar många nya jobb, inte minst för de som står en bit ifrån arbetsmarknaden. Det är särskilt viktigt nu för att bekämpa långtidsarbetslösheten, säger Pernilla Enebrink, näringspolitisk expert på Almega Hemserviceföretagen.
– Vi vill hjälpa kunderna att göra ett bra val och har därför en auktorisation med facken. Ett auktoriserat företag förbinder sig bland annat att inte anlita underleverantörer som saknar kollektivavtal, avslutar hon.Så fungerar avdraget

“RUT” är en förkortning som står för rengöring, underhåll och tvätt.
RUT berättigar enskilda till ett skatteavdrag på 50 procent av arbetskostnaden för hushållsnära tjänster.
Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort. Du ska ha betalat inkomstskatt i Sverige för minst 90 procent av din totala inkomst.
Den som köper RUT-tjänster behöver inte ansöka om avdraget. Skatteverket betalar ut pengarna direkt till företaget som utför arbetet.
ROT- och RUT-avdraget räknas ihop och uppgår i dagsläget till sammanlagt 75 000 kronor per person och år. Av denna summa kan max 50 000 användas till ROT-avdrag. De resterande 25 000 får endast användas till RUT-tjänster.
Utföraren ska vara godkänd för F-skatt.
Källa: Skatteverket och Qleano.se
SENASTE TV-NYHETERNA

SD besvikna
NYHETER 2022-09-27 KL. 11:15

SD besvikna

Alliansen fortsätter styra i Kungsbacka

Populära badet får nya toaletter och duschar
NYHETER 2022-09-27 KL. 08:00

Populära badet får nya toaletter och duschar

NYHETER 2022-09-27 KL. 06:59

"Säkerheten har högsta prioritet"

Talmansomröstning första punkten i riksdagen
NYHETER 2022-09-26 KL. 20:00

Talmansomröstning första punkten i riksdagen

Jan Riise (Mp) och Carita Boulwén (Sd) första dag på nya jobbet innebar framröstningar av fyra talmän.

Kommunen rustad inför höstmörkret
NYHETER 2022-09-26 KL. 17:00

Kommunen rustad inför höstmörkret

Högen med trasig belysning har betats av

Fler nyheter