Europas trädgårdsodlare har länge dyrkat det ståtliga Gudaträdet för dess tålighet och snabba tillväxt. Men nu stundar nya tider. Gudaträdet ska utrotas.

FOTO: Pixabay

FAKTA OM GUDATRÄDET

Gudaträd (Ailanthus altissima) är ett snabbväxande träd som blir 6–10 meter högt. Bladen är stora, upp till 90 centimeter långa, och de växer i par. Den jämna barken har svaga ljusa ränder. Gudaträdet får små gula blommor som växer i klasar.

Gudaträd tål både torka och luftföroreningar. Det kan växa i miljöer där andra trädarter inte trivs. Det är därför trädet blivit så populärt som park- och trädgårdsväxt i flera EU-länder.

Trädet är snabbväxande. Fröproduktionen är hög och eftersom växtens frön dessutom gror väldigt lätt kan trädet enkelt få fäste i jord som samlats i sprickor i asfalt, betong eller gamla husfasader.

Gudaträd är en av 66 arter på EU:s förteckning över invasiva främmande djur och växter. Gul skunkkalla, jättebalsamin, jätteloka, kabomba, sidenört, smal vattenpest och tromsöloka är sju andra växter från listan, som också finns i Sverige.

Källa: lansstyrelsen.se

Länge har det långbladiga och buskiga trädet varit en populär park- och trädgårdsväxt i framförallt södra Sverige. Men nu ska Gudaträdet utrotas, inte bara här hemma i Sverige utan även i resten av EU.

Kräver inventering

Beslutet fattades redan i augusti då EU beslutade lägga till 17 nya arter på listan över invasiva främmande växter och djur. Nu går landets länsstyrelser ut till alla offentliga aktörer – kommuner, kyrkogårdsförvaltningar med flera – med krav på att de ska inventera alla Gudaträd som växer på deras marker. Privata trädgårdsodlare uppmanas att göra detsamma.

Sprider sig okontrollerat

Hur vackra och dekorativa de än är, måste Gudaträden bort. Det varmare väder som följer med klimatförändringarna har nämligen fått träden att börja sätta frö, vilket kan göra att de snart börjar sprida sig okontrollerat.

Det vill svenska myndigheter inte vara med om. Gudaträdens rotsystem har redan orsakat stora skador på trottoarer, vägar och hus i både USA och Europa. Och där de tillåts breda ut sig tränger de snabbt ut andra arter.

Vill jobba förebyggande

Det är alltså hög tid att vi vidtar åtgärder för att utrota det invasiva trädet, menar Länsstyrelsen. Senast den första mars nästa år kräver man att samtliga offentliga aktörer står redo att svara på frågor om Gudaträdets utbredning och hur det ska bekämpas.

Än så länge finns inget som tyder på att de halländska Gudaträden börjat föröka sig ohämmat. Men Länsstyrelsen i Halland vill agera i tid.

– Vi har inte sett detta i Halland ännu men vill agera förebyggande, därför begär vi in inventeringar och eventuell bekämpningsplan, säger Jessica Gunnarsson, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Hallands län i ett pressmeddelande.