NATIVE 2022-09-23 KL. 12:00

Socionom - ett jobb med många möjligheter!

Socionomer har möjlighet att arbeta med många olika typer av människor och frågor. De kan arbeta inom socialt arbete, psykiatri, habilitering och rehabilitering, missbruksvård eller geriatrik. Socionomer har ofta en central roll i samhället då de arbetar för att förbättra andras livssituation.

Socionom - ett jobb med många möjligheter!

Vad är socionomyrket?
Socionomyrket är ett yrke inom socialt arbete. Socionomer arbetar med människor i olika sociala situationer och hjälper dem att hantera sina problem. De arbetar ofta i offentliga myndigheter, såsom socialtjänsten, men det finns också socionomer som arbetar privat. Socionomer har en utbildning på tre och ett halvt år, och de flesta av dem jobbar sedan i flera år innan de blir verkligt erfarna på sitt yrke. De flesta socionomer börjar sin karriär som assistenter eller konsulter, men det finns också många som väljer att göra karriär inom andra områden av socialt arbete. I och med att det finns så många olika områden en utbildad socionom kan arbeta inom så är det ingen brist på jobb för socionomer, tvärt om!

Så blir du socionom – utbildning, yrken och framtidsutsikter
Socionomyrket är ett av de mest omtyckta yrkena i Sverige. Detta beror delvis på att det är ett mycket givande och meningsfullt yrke, men också på grund av de goda framtidsutsikterna. Socionomer arbetar ofta med människor i svåra livssituationer, och deras uppgift är att hjälpa dessa människor att komma till rätta med sina problem. De arbetar också ofta med preventivt arbete för att förebygga problem i framtiden.

Socionomer utbildas på tre och ett halvt-åriga socionomprogrammet vid universiteten. Under utbildningen lär man sig allt om olika aspekter av socialpsykologi, samhällsvetenskap och juridik. Man lär sig också hur man använder dessa kunskaper i praktiken, genom att arbeta på olika socionombyråer under sin utbildning. Efter avslutad utbildning finns det gott om jobbmöjligheter för socionomer, både inom den offentliga sektorn och inom privata organisationer. Framtidsutsikterna är mycket goda, eftersom det alltid kommer att finnas ett behov av socionomers kunskaper och erfarenhet.

Hur mycket tjänar en socionom i månaden?
Det är svårt att säga exakt hur mycket en socionom tjänar i månaden, eftersom det beror på olika faktorer som arbetsplats, erfarenhet och geografiskt läge. Men enligt statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) tjänar socionomer i genomsnitt 33 000 kronor per månad, inklusive alla bonusar och ersättningar. Detta är något högre än genomsnittet för alla yrkesgrupper i Sverige, som ligger på cirka 31 000 kronor per månad. En erfaren socionom kan tjäna mellan 39 000 och 42 000 kr.

Många tror att socionomyrket bara handlar om socialt arbete, men det är mycket mer än så! Socionomer arbetar inom många olika områden och får därför en mycket bred kompetens. Detta gör socionomyrket till ett av de mest intressanta och möjlighetsrika jobben som finns!


SENASTE TV-NYHETERNA

Personalbrist och hög sjukfrånvaro
NYHETER 2022-09-30 KL. 11:50

Personalbrist och hög sjukfrånvaro

Dyster delårsrapport från omsorgen

Utmaningen: Att klara sig på krislådan
NYHETER 2022-09-30 KL. 08:00

Utmaningen: Att klara sig på krislådan

Aranäs oväntade anfallsvapen
HANDBOLL 2022-09-29 KL. 21:45

Aranäs oväntade anfallsvapen

Aktiva jubilaren Lena redo för att fira
FAMILJ 2022-09-29 KL. 20:30

Aktiva jubilaren Lena redo för att fira

”Är man aktiv lär man sig något nytt hela tiden och det tycker jag om”

Lagkaptenen letar efter glädjen igen
SPORT 2022-09-29 KL. 19:00

Lagkaptenen letar efter glädjen igen

Debatt: Nya arbetsvillkor kan ge undersköterskebrist
DEBATT 2022-09-29 KL. 15:00

Debatt: Nya arbetsvillkor kan ge undersköterskebrist

Miss av tingsrätten - åtalad frias från sexbrott
NYHETER 2022-09-29 KL. 12:55

Miss av tingsrätten - åtalad frias från sexbrott

Uteblivet förhör får hovrätten att ogilla åtal

Bergand inför VM:
SPORT 2022-09-29 KL. 11:45

Bergand inför VM: "Jag får ta ett större ansvar"

Fler nyheter