NATIVE 2022-08-15 KL. 09:00

Fortsatt stort intresse för utländska casinon bland svenskar

Under de senaste åren har den svenska regeringen infört nya lagar som syftar till att reglera spelbranschen på nätet. Dessa förändringar har haft en betydande inverkan på hur svenska spelare får tillgång till och spelar casinospel.

Fortsatt stort intresse för utländska casinon bland svenskar

Den mest anmärkningsvärda förändringen är kravet på att alla nätcasinon måste skaffa sig en svensk licens för att få verka i landet. Detta har lett till att ett antal väletablerade utländska casinon har dragit sig tillbaka från den svenska marknaden. Trots dessa förändringar fortsätter många svenska spelare att spela på utländska casinon som i stället för svensk licens har sin i andra länders speljurisdiktioner.

Varför utländska casinon?
Det finns flera anledningar till att svenska konsumenter i hög grad väljer utländska spelsidor framför de svenska online casinona. Ett starkt skäl är att de utländska ofta erbjuder bättre bonuserbjudanden och generösare villkor där det sällan finns gränser för storleken på, och antalet av välkomst- eller återkommande bonusar och lojalitetsprogram för spelarna. Vidare är den allmänna spelupplevelsen hos de utländska spelsidorna inte begränsad för att dämpa spelaktiviteter och således minimera spelberoende.

Ett exempel på en begränsning för själva spelmekaniken är den så kallade tresekundersregeln som den svenska licensmyndigheten Spelinspektionen var tidig med att införa. Ytterligare begränsningar finns också hos de svensklicensierade casinona i form av maxinsättningar per dag, vecka och månad samt gränser för tiden spelare tänkt spendera på respektive sajt. Därtill saknas även funktioner som Spelpaus.se som syftar till att ge spelaren möjligheten att själv stänga av sig.

Denna funktion bör inte ses som en begränsning för casinon med svensk licens. Stänger spelare av sig via Spelpaus.se är dock beslutet omöjligt att återkalla för spelaren innan den valda avstängningsperioden löpt ut. Det betyder att många som väl valt en permanent avstängning ser en öppen dörr att spela igen hos utländska casinon online.

Hårda krav ställs på svenska spelbolag
Casinospel är ett populärt tidsfördriv i många länder runt om i världen, och spelindustrin är starkt reglerad i de flesta jurisdiktioner. För att få tillstånd att bedriva verksamhet i Sverige måste spelbolagen enligt lag uppfylla en rad strikta krav och betala skatt på sina vinster. Dessutom måste de ta ansvar för sina spelare genom att erbjuda verktyg för självuteslutning för att hjälpa dem som har problematiska spelbeteenden.

Det är också viktigt att spelbolagen sköter sin verksamhet effektivt och följer Spelinspektionens regelverk. Efterlevs inte kraven kan spelbolagen bötfällas eller förlora sin licens. Även utländska spelbolag måste också följa vissa regler, men är som oftast inte lika strikta sett till spelskyddet, där det saknas en tydlig representation av insättningsgränser, självtest, spelpausfunktioner och andra hjälpverktyg mot överdrivet spelande.

Vad tycker spelarna om Sveriges spellag?
Spelklimatet har förändrats sedan den nya spellagen trädde i kraft 2019. Syftet med lagen har varit att skapa en säkrare och mer ansvarsfull spelmiljö för svenska spelkonsumenter. Många svenskar ser lagen som en positiv förändring där möjligheten att sätta spelgränser och kunna självexkludera sig skapat en grund för sundare spelvanor.

Spelarna har också gynnats av säkrare verifierings- och betalningsmetoder samt att vinster hos svenslicensierade spelbolag inte behöver beskattas.

Den negativa responsen från spelare gäller ofta begränsade spelprodukter och bonusar. En av de mest anmärkningsvärda förändringarna är införandet av den tidigare nämnda tresekundersregeln för spelautomater, vilket har lett till en minskning av speltempot. Dessutom har spelutbudet på svenska casinon minskat avsevärt i jämförelse med antalet spel som tillhandahålls av utländska motparter.

Sammantaget har omregleringen av spelmarknaden resulterat i en mer reglerad och kontrollerad miljö för staten,
spelbolagen och spelarna. Vissa menar dock på att den tyvärr också bidragit till att en stor andel svenskar utvandrat från den svenska spelmarknaden till förmån för de utländska alternativen.

Utländska casinon - per definition lagligt för svenska spelare
Att som svensk spelare välja ett casino utanför det svenska regelverket är inget olagligt. Dock bör spelare vara medvetna om att skatteregler kan ändras beroende på vilket casino som besöks.

Casinon inom EU och EES har, likt Sverige, skattefria vinster, så länge som kraven om att det svenska språket eller den svenska valutan inte används eller erbjuds på spelsajten. Därtill ska dessa spelbolag inte på något sätt heller marknadsföra sin verksamhet mot svenskar spelare via svenska medium såsom TV och digital annonsplank. (Källa: https://www.bästautländskacasinon.com - ”Är det lagligt att spela på utländska casinon?). När det gäller casinon som är verksamma utanför EU/EES-området krävs det att spelare deklarera samtliga vinster som görs över 100 kronor.

För att minska antalet spelare hos de utländska aktörerna spelar Spelinspektionen en stor roll. Bland annat arbetar de för att dessa spelbolag inte ska rikta sig mot svenska spelare och öka kanaliseringsgraden där spelare i stället ska välja de inhemska alternativen i första hand. Även många av de utländska spelbolagen arbetar proaktivt att följa Spelinspektionens regler, och kan blockera svenska IP-adresser för att dessa inte ska få tillgång till spelutbudet. Även vissa betalmetoder, så som svenska betalkort, kan nekas i casinots digitala kassa.

Svårt att förhindra utländska spelsidor
Trots många försök att dämpa spelandet på utländska spelsajter är det fortfarande många svenskar som väljer olicensierade alternativ. Så länge som spelare anser den svenska spelmarknaden vara oattraktiv i en eller flera bemärkelser, kommer de olicensierade spelsidorna att fortsätta vinna mark.

Däremot kan ändringar ske om både den nya lagrådsremissen träder i kraft under det kommande året, samt vilka förändringar som sker efter höstens val.

Slutet av spelrestriktionerna – Moderaterna föreslår omformning
Även om de förstärka och tillfälliga restriktionerna som infördes under pandemin med sänkta insättningsgränser och bonusar inte längre gäller, har antalet svenskar som väljer att spela på utländska sajter inte minskat. Eftersom många av dessa fortfarande anser att den svenska spelmarknaden har sina begränsningar, locka de utländska alternativen desto mer. För att locka tillbaka svenska spelare från utländska casinon och öka den befintliga kanaliseringsgraden krävs det att Spelinspektionen göraförändringar i spellagen.

Med valet runt hörnet har Moderaterna visat sin ståndpunkt vad gäller nätspel. Partiet har föreslagit ett antal förändringar av landets spellagar som skulle göra det lättare för spelbolagen att bedriva sina verksamheter. Bland de mest kontroversiella förslagen hittas försäljningen av delar av Svenska Spel, det statliga spelbolaget. Det är inte första gången Moderaterna tar upp frågan om att privatisera Svenska Spel. Så tidigt som 2007 hävdade de att det inte är statens uppgift att driva ett kommersiellt spelbolag. Förslaget förkastades dock i slutändan av riksdagen.

Moderaterna har också krävt att det ska bli lättare för företag att dela ut bonusar och andra incitament till kunderna. Medan vissa ser dessa förändringar som nödvändiga för att göra Sverige mer konkurrenskraftigt på den globala spelmarknaden, oroar sig andra för att de kan leda till en ökning av problemspelande. Frågan kommer sannolikt att debatteras flitigt under de kommande månaderna, men hur det utvecklas återstår att se.

Ljusning för svenska spelmarknaden efter valet?
Den svenska spellicensen har länge kritiserats av flera svenska operatörer som menar att utformningen av spellagen bidrar till orättvisa konkurrensformer där utländska icke-svensklicensierade till slut ändå får ett starkt fäste på en svenskt licensierad marknad. Vidare har både spelbolag och svenska konsumenter motsatt sig de stränga restriktioner som lades på licensierade spelsajter under pandemin.

De nyss nämnda problemen har i grund och botten gjort det svårt för spelsajter med svensk licens att bedriva en lönsam verksamhet i Sverige. Som konsekvens följer att en stor andel av svenska spelar valt att spela utanför det svenska systemet, vilket i sin tur betyder färre intäkter till både licensierade operatör och den svenska staten.

Mot bakgrund av spelregleringens dilemman skulle ett förslag om lättade marknadsföringsregler för licensierade svenska spelbolag, skapa en bekväm spelupplevelse (utan fördröjningar) samt friare möjligheter för spelbolagen att sätta egna bonusar och andra promotioner. Åtminstone skulle detta kunna vara en god början för att inte tappa spelare och skatteintäkter till andra länder.SENASTE TV-NYHETERNA

SD besvikna
NYHETER 2022-09-27 KL. 11:15

SD besvikna

Alliansen fortsätter styra i Kungsbacka

Populära badet får nya toaletter och duschar
NYHETER 2022-09-27 KL. 08:00

Populära badet får nya toaletter och duschar

NYHETER 2022-09-27 KL. 06:59

"Säkerheten har högsta prioritet"

Talmansomröstning första punkten i riksdagen
NYHETER 2022-09-26 KL. 20:00

Talmansomröstning första punkten i riksdagen

Jan Riise (Mp) och Carita Boulwén (Sd) första dag på nya jobbet innebar framröstningar av fyra talmän.

Kommunen rustad inför höstmörkret
NYHETER 2022-09-26 KL. 17:00

Kommunen rustad inför höstmörkret

Högen med trasig belysning har betats av

Fler nyheter