Anna Öberg är koreograf och dansare bosatt i Stockholm. I sitt konstnärliga arbete tar hon utgångspunkt i den svenska folkdansen. Den 10 oktober kommer hennes föreställning Solitude till Kungsbacka.

FOTO: José Figueroa

”Jag rör mig i spänningsfältet mellan folkdans och samtida dans. I vissa sammanhang betraktas jag som bakåtsträvare, i andra som avantgardist och provokatör. Personligen intresserar jag mig för det som skaver däremellan.”
Så uttrycker sig dansaren och koreografen Anna Öberg. Den 10 oktober kommer hennes föreställning Solitude till Kungsbacka teater.

Med stark förankring i den folkliga traditionen har Anna Öberg gjort en föreställning tillsammans med Dansnät Sverige.

Solitude sägs vara ett verk som berör konflikten mellan kollektiv och individ i ett samhälle där människan uppmanas till oberoende men samtidigt går under av ensamhet.

Med puls och rytm som drivkraft skapar fyra dansare samt två av Sveriges mest välrenommerade folkmusiker en föreställning med både groove och vibration.

Anna Öberg igen:
”Jag tänker på Solitude som olika tillstånd av puls och rytm. Puls som hörs, syns och känns. Puls som förför och förgör, förenar och skapar mening men också tvingar oss till likformighet och utsätter oss för risken att falla ur. Kontraster av samhörighet och ensamhet – jag skulle vilja dela dessa ytterligheter med publiken.”