För att klara av p-behovet när Kungsbacka centrum växer med hundratals nya bostäder behövs fler p-platser, inte minst som många av platserna försvinner när husen byggs. Aranäs har precis öppnat sitt färgglada parkeringshus i kvarteret Valand, och i dagarna sätts spaden i marken för ett gigantiskt p-hus längs järnvägen mitt emot Söderstaden.

Men vad ska det kosta att parkera?

Kungsbacka ligger mycket lågt, det visar en jämförelse som Teknikförvaltningen låtit göra. Här är högsta avgift 5 kronor per timme. I grannkommunen Mölndal ligger den på 7 kronor, i Halmstad på 12 kronor, i Borås 29 kronor och i Göteborg 30 kronor.

Tanken bakom höga maxtaxor är att man ska kunna styra bilisterna till vissa områden, så att inte centrum blir överlastat av cirkulerande bilar som jagar p-plats.

Men med 5 kronor som maxtaxa, är det alldeles för lite skillnad på billigt och dyrt, slår Tekniks utredare fast. Inte minst i p-hus bör skillnaden vara stor, för annars går det inte att locka in p-sugna: ”parkeringshus av erfarenhet har en viss tröskeleffekt, dvs det anses svårtillgängligt av bilister”.

Förvaltningen föreslog därför en höjning av maxtaxan till 10 kronor. Bra tyckte Socialdemokraterna, men Alliansen i kommunstyrelsens arbetsutskott valde på tisdagen att stanna vid 8 kronor.

På samma sätt nöjde man sig med 800 kronor i maximala p-böter, medan förvaltningens förslag var 1 000 kronor.

– Men observera att det är maxtaxan. Nu är det upp till Teknik att bestämma vad det ska kosta i olika delar av stan. Ett stalltips är väl att det blir ett par kronor billigare i p-husen, säger kommunalrådet Hans Forsberg (M).

Fortfarande gäller P-skiva i innerstaden som tillåter en timmes fri parkering på de flesta ytorna, men att längre parkeringar skall betalas med avgift. Parkering längs gatan i stadskärnan blir endast korttidsparkering, och parkering under söndagar samt nätter blir på många platser avgiftsfri.

P-avgifterna ska spikas i fullmäktige innan de träder i kraft.