Ska Halland och Kungsbacka ens kunna komma i närheten av de uppsatta miljömålen måste nätet för laddstationer och mackar med miljövänligt bränsle bli många fler, anser landshövdingen.

FOTO: Pixabay

Om inte något radikalt görs åt saken kommer Halland inte att kunna leva upp till de miljömål som ställts upp av EU och den svenska regeringen. I vårt län har utsläppen från transporter och arbetsmaskiner bara minskat med 15 procent mellan 2010 och 2017. Trots att målet är en 70-procentig minskning till år 2030.

Vill snabba på

Arbetet mot miljömålen går alltså för trögt. Det vill landshövding Lena Sommestad ändra på. Genom att införa en ny plan för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel hoppas hon kunna snabba upp det halländska miljö- och klimatarbetet.

Som namnet antyder fokuserar den nya infrastrukturplanen i första hand på utsläppen av så kallade klimatgaser. Under 2017 stod resande, transporter och arbetsmaskiner för mer än hälften (52 procent) av Hallands utsläpp av sådana gaser.

Vill ha stor utbyggnad

För att minska utsläppen behöver vi hallänningar resa mer kollektivt – och mindre. Men det kommer inte att räcka. Eftersom vår befolkning hela tiden ökar, kommer den belastning som resandet utgör troligen att förbli i princip konstant, totalt sett. Därför är det lika viktigt att vi gör något åt själva utsläppen.

Att få fler att köra elbil eller fylla tanken med förnybart bränsle är helt nödvändigt om klimatmålen ska gå att uppfylla.

Det anser i vart fall Lena Sommestad, som nu vill att arbetet med att skapa fler laddstationer och miljömackar ska snabbas upp rejält.

Fler laddställen behövs

Nätet med laddstationer är förhållandevis väl utbyggt längs E6 och i Hallands kustkommuner. Det som i första hand behövs nu, är en storsatsning på fler laddställen vid bostäder och arbetsplatser.

Forskning på området visar nämligen att det snarare är tillgången på ladd- och tankställen, som får bilister och transportföretagare att satsa på miljövänlig fordonsdrift, än tillgången på exempelvis elfordon.

Mer kollektivtrafik

Också när det gäller förnybara bränslen måste antalet tankningsställen ökas. Men här anser vår landshövding även att det på längre sikt kommer att behövas satsningar på regional produktion av vissa typer av bränslen.

Parallellt med utbyggnaden av laddstationer och tankställen pekar Lena Sommestad på behovet av en utbyggd kollektivtrafik.

De halländska kommunerna uppmanas att prioritera miljömålen högre i stadsplaneringen. Så att det blir svårare för privatbilister att ta sig fram i stadskärnorna samtidigt som det blir lättare att gå, cykla eller resa kollektivt.

Annons

KOMMENTERA ARTIKELN

Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.

Kommentera

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.