Intraphone

Intraphone är ett planeringssystem som används inom hemtjänsten.
De anställda loggar in alla besök, vilka insatser som görs och hur lång tid de tar.
Systemet används vidare för planering och ruttoptimering.
Det infördes 2015 och kritiserades tidigt av personalen som kände sig stressad och övervakad.
Norra Hallands tidigare granskning visade också att insatstiden hos personer med hemtjänst kortades.

Norra Halland har under de senaste åren återkommande skrivit om införandet av Intraphone i hemtjänsten och effekterna som följde. Det har handlat om en kaosartad arbetsmiljö, restider mellan insatser som försvunnit och kortare tid hemma hos de äldre. Nu säger Ann-Heléne Svensson att läget har blivit mycket bättre.
– Vi har kunnat samråda och träffa företaget på ett annat sätt, vi har också valt ut en grupp medarbetare som har jobbat med problematiken. De hade möten i våras och några gånger under hösten. Men nu är gruppen mer eller mindre avslutad eftersom det börjat ordna till sig, säger Ann-Helén Svensson.
Däremot kan det fortfarande förekomma andra problem inom hemtjänsten.
– Men olika hemtjänster har olika problematik och det är inte alltid det beror på Intraphone. Det kan istället vara geografiska olikheter eller tillgång och efterfrågan på personal.

Korta ställtider

Under tiden som varit säger Ann-Helén Svensson att man även jobbat mycket med kontinuiteten, antalet olika personer som besöker en och samma kund.
– Den dialogen har vi hela tiden med kunderna.
En stor del i kritiken mot Intraphone var att kommunen systematiskt skar i tiden för hemtjänstbesöken, för att hinna med restiden mellan de olika kunderna. (De faktiska besluten gäller insats, men de faktureras i form av tid.)
– Det är inte där det är långa sträckor som restiden ställer till det, utan det är mer i centrala stan. Där tycker personalen att det är korta ställtider mellan, det kvarstår att jobba med via Intraphone.
Svårigheten att hinna beror enligt Ann-Helén Svensson inte givet på att det skulle behövas mer personal.
– Det är faktiskt inte självklart att det skulle vara så. Det gäller bara att hitta och optimera rutterna och det är det som systemet är bäst på – att söka efter den bästa och kortaste vägen. Istället kan det till exempel handla om att man i en stor hemtjänstgrupp måste göra små grupper för att öka kontinuiteten. Det är det som vi jobbar på nu.
Något klart slutdatum för när arbetet med systemet ska vara färdigt, vill hon däremot inte ge.
– Vis av erfarenheten med de här tekniska systemen tror jag aldrig att vi kommer att bli 100 procent klara. Vi blir bättre på att ifrågasätta och personalen blir bättre på att ifrågasätta då de ser nyttan med systemet. Då blir det ett ständigt förbättringsarbete.

Hårt arbete

Nathaniel Lindén, skyddsombud i demensteamet, är en av dem som tidigare uttalat sig om problemen med Intraphone och som under våren suttit med i arbetsgruppen om systemet. Han håller med Ann-Helén Svensson om att läget har förbättrats markant.
– Det finns fortfarande en lång lista kvar på saker som behöver åtgärdas, men det har blivit mycket bättre. Det ligger hårt arbete bakom från alla parter, säger han.
Tonen mellan de anställda och kommunen var stundtals väldigt tuff, när problemen var som värst. Också där har det blivit bättre.
– Det som hände har påverkat kulturen rätt rejält i stort. Det är ett lite öppnare klimat, man är tolerantare, inte lika irriterade på varandra och beter sig bättre. Men relationen har behövt läka, för att låta lite new age-flummig, säger Nathaniel Lindén.

 

Läs tidigare artiklar om systemet

Högste chefen: "Jag visste att det var kris"