Naturstrid.Viavest visade Mark- och miljödomstolen och kritiker Svarte mosse som man nu får fylla ut på samma sätt som man redan gjort i den norra delen.

FOTO: Kristian Alm

Strax före jul kom beskedet från Mark- och miljödomstolen. Viavest får rätt att bygga en andra etapp av det blivande företagsområdet Klovsten.

Den första etappen är färdig. Viavest har fyllt igen ett stort område med jord och lera från olika byggprojekt runt om i kommunen. Om två år hoppas kommunen att de första företagen ska kunna flytta in.

Men det behövs mer plats att lägga alla lermassor från byggen – och dessutom mer företagsmark. Därför vill Viavest fylla ut resten av Svartemosse i söder.

Våtmarken försvinner alltså, och Stockabäcken som rinner under motorvägen och vidare västerut påverkas.

För att klara reningen är tanken att anlägga en uppsamlingsdamm och en konstgjord alsumpskog.

Både Fiskevårdsnätverket och Naturskyddsföreningen har haft kritik mot planerna, och nu överklagar de tillståndet. Även en granne överklagar.

De tre har samordnat sig och begär en månad för att hinna utveckla sina argument.