JOBB & PENGAR 2022-12-15 KL. 20:30

Satsning mot orättvisa löner

Av Kristian Alm

Lika lön för lika arbete har man i kommunen. Men kvinnor kommer däremot i kläm när man jämför olika jobb med samma ansvar. Nu satsas tre miljoner på fortsatt utjämning den kommande året.

Satsning mot orättvisa löner

TV-klipp och nyheter

Kungsbacka kommun arbetar med en lönestruktur där samtliga befattningar är värderade med hjälp av fyra faktorer: kunnande, problemlösning, ansvar och arbetsförhållanden.
Värderingarna resulterar i att befattningarna placeras i tio olika löneintervall. Nästa år kommer det lägsta intervallet att ligga mellan 23 000 och 28 000 kronor. Det högsta intervallet ligger mellan 49 000 och 65 500 kronor. (De högsta cheferna ligger utanför systemet)
Värderingen ska alltså vägleda hur olika jobb ska lönesättas beroende på de fyra faktorerna.

Kartläggning
Hur fungerar det då?
I 2022 års lönekartläggning har en analys gjorts av kvinnors och mäns medianlöner.
Sammantaget visar kartläggningen att skillnaden mellan kvinnors och mäns löner på en övergripande nivå har minskat något. Kvinnors medianlön totalt i kommunen motsvarar närmare 98 procent procent av medianlönen för män.
Men kartläggningen finner ingen diskriminerande skillnad när det gäller kvinnor och män med samma jobb.
Om man däremot jämför olika yrken som ligger på samma värderingsnivå enligt den tiogradiga skalan, finns det skillnader. I vissa fall släpar kvinnolönerna efter.

Tre miljoner
Därför sätter kommunledningen av tre miljoner under 2023 för att delvis utjämna skillnaderna.
Pengarna ska fördelas individuellt till runt 450 medarbetare. De finns inom följande yrkeskategorier:
arbetsledare kök, restaurangchef, arbetsterapeut, biståndshandläggare, fysioterapeuter, lärare grundskola/modersmål, miljö och hälsoskyddsinspektör, myndighetshandläggare, sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, socialsekreterare (vuxenenheten), studie och yrkesvägledare samt stödpedagog.

Nya regler ska styra politikers besök på skolor
NYHETER 2024-02-28 KL. 16:00
Premium

Nya regler ska styra politikers besök på skolor

Fler tillfällen ges för partier i Kungsbacka

TV-klipp och nyheter

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Stor ökning – allt fler brottsoffer söker hjälp

Stor ökning – allt fler brottsoffer söker hjälp

Antalet personer som vänder sig till Brottsofferjouren i Kungsbacka har ökat med över 50 procent. Det är främst via polisen som kontakten förmedlas. Enligt Ulla Johansson, ordförande i Brottsofferjouren Kungsbacka, och Kungsbackas kommunpolis Jenny Sjöström är det viktigt att utsatta erbjuds stöd. – Det minimerar risken för att man utsätts igen, säger Ulla Johansson.