JOBB & PENGAR 2022-05-10 KL. 10:52

Bostadsprojekt i Åsa underkänns

Av Kristian Alm

De planerade femvåningshusen i Åsa centrum stoppas av domstol. De är för dåligt anpassade till den kulturhistoriska miljön.

Bostadsprojekt i Åsa underkänns
Så här är Deromes hus tänkta att se ut. För högt och dåligt anpassat, enligt domstolen. Skiss: Derome

Det handlar om det planerade bostadsområdet mellan Åsa stationsväg och Övre villavägen.
Där finns två delar, en som är tänkt att bebyggas med lägre hus, och så Deromes projekt med det som kallats fyravåningshus, men som sen visade sig vara så kallade suterränghus med ytterligare en våning insprängd i den lutande backen.
Grannar öster om bygget har varit minst sagt kritiska, och överklagat med en lång rad argument.

På plats
Den 10 mars var Mark- och miljödomstolen på plats i Åsa för att syna projektet, och nu har domen kommit. På de allra flesta punkter får kommunen rätt.
1) Det finns inga inga formella fel på grundkartan.
2) Alla sakägare har fått laglig möjlighet att yttra sig.
3) Detaljplanen har inte ändrats på ett väsentligt sätt efter granskningen.
4) Det är rimligt att införa enskilt huvudmannaskap för marken.
5) Dagvattenfrågan kan lösas i bygglovsprocessen.
6) Det finns inget som säger att det inte går att ordna rimliga trafiklösningar.
7) Skuggning och insyn till grannarna kan visserligen vara besvärande, men inte så mycket att det är orsak till att upphäva detaljplanen.

Dålig anpassning
Men!
När det gäller hur husens storlek och utformning har anpassats till miljön, är det problem.
Det påstås i planen att det handlar om "flerbostadshus något högre än befintlig centrumbebyggelse".
Men, konstaterar domstolen, området domineras av låg villabebyggelse och flera byggnader har kulturhistoriska värden med rivningsförbud och varsamhetsbestämmelser.
De nya husen kommer att "dominera och påverka upplevelsen av den äldre miljö negativt".
Sammantaget menar domstolen att flerbostadshusen inte utformats med tillräcklig anpassning, och därför upphävs detaljplanen.
– Nu får vi ta och analysera konsekvenser och fundera över lämplig väg framåt. Vill vi överklaga domen ska det göras senast 30 maj, säger Ida Lennartsson, verksamhetschef för planavdelningen på kommunen.


Projektet i Åsa centrum stoppas. Nu väntar antingen omtag eller överklagande från kommunen. Skiss: Kungsbacka kommun
SENASTE TV-NYHETERNA

Snart dags för kulturfestival igen
KULTUR & NÖJE 2022-05-27 KL. 10:00

Snart dags för kulturfestival igen

Kanske privatisering - men inte nu
KULTUR & NÖJE 2022-05-27 KL. 07:00

Kanske privatisering - men inte nu

Nya arbetssätt ska ge fler tillgång till Kulturskolan

Resor under pandemin blev till bok
KULTUR & NÖJE 2022-05-26 KL. 17:00

Resor under pandemin blev till bok

Åsabon Jan Hansson hittade nya favoritstäder

Delad pott på Tingbergsvallen
SPORT 2022-05-26 KL. 14:27

Delad pott på Tingbergsvallen

Sommarbar med fokus på lokal öl i Åsa
NYHETER 2022-05-26 KL. 14:00

Sommarbar med fokus på lokal öl i Åsa

Misstänkt kvinnomisshandel
BLÅLJUS 2022-05-26 KL. 10:44

Misstänkt kvinnomisshandel

Victor Palm satsar på film i Los Angeles
FAMILJ 2022-05-25 KL. 20:00

Victor Palm satsar på film i Los Angeles

”Mål behövs men resan är det viktiga”

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

NYHETER 2022-05-27 KL. 16:00
Lanbit i gång igen

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Fångar legendarer under promenad

Fångar legendarer under promenad

Det är ”raidhour” och utanför Villa Solbacka har ett 20-tal personer samlats. Ikväll finns chansen att fånga legendariska Pokémon. – Vissa Pokémon måste man vara flera för att fånga, tanken med det är att man ska samarbeta, säger Malin Börjesson som i stort sett dagligen spelar Pokémon GO.