Kommunen skulle ha informerat vårdtagarna om den tidkapning som gjordes. Det beslutar nu Inspektionen för vård och omsorg efter att ha granskat den kommunala hemtjänsten.

 

Det var i mars som Inspektionen för vård och omsorg valde att utreda den kommunala hemtjänsten i Kungsbacka. Detta efter att förvaltningen för vård och omsorg valt att i hemlighet kapa 20 procent av samtliga hemtjänstinsatser.

IVO konstaterar i sitt beslut att kommunen skulle ha informerat vårdtagarna om beslutet att kapa insatstiderna, och menar att om informationen varit tydligare till vårdtagarna hade risken för feltolkningar och oro minskat.

 

I ett pressmeddelande bemöter förvaltningschef Lillemor Berglund IVO:s beslut med att de ”delar IVO:s beslut om att vi kunde ha informerat kunderna mer om de tillfälliga förändringarna i samband med att vi införde ett nytt planeringsverktyg” och att det är en erfarenhet som förvaltningen tar med sig framöver.

– Vi sa till förvaltningen direkt när det infördes att de var tvungna att informera kunderna för att inte skapa problem, säger Nathaniel Lindén, kommunalt skyddsombud inom hemtjänsten.

 

Förvaltningen har i tidigare artiklar i Norra Halland uttalat sig om att de inte ville upplysa de äldre i hemtjänsten om att tiderna kapats, för att inte oroa i onödan. I ett internt brev som Norra Halland tagit del av, uppmanades personalen av kommunen att inte informera vårdtagarna om sänkta insatstider.

 

IVO skriver i sitt beslut att de vill upplysa nämnden för vård och omsorg att ändring av ett fattat biståndsbeslut inte kan göras utan att omständigheterna för vårdtagaren har förändrats. Men myndigheten anser dock inte att kommunen brustit när det gäller hanteringen av beviljade insatser, eftersom förvaltningen ansett att alla vårdtagares behov har blivit tillgodosedda trots sänkningen.

Men Norra Halland har kunnat se tillbud där vårdpersonal skrivit att brukarna inte får den hjälp de skall ha till följd av förkortade insatser.

– Undersköterskorna har säkert gjort sina jobb, men det är inte meningen att de ska gå på knäna för att få alla insatser gjorda, säger Nathaniel Lindén.

 

Läs mer: Efter NH:s artiklar – nu granskar IVO hemtjänsten