Datorsystemet kollapsade tidvis.

FOTO: Norra Halland

Kommunens svar räckte inte. Nu ska Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, göra en tillsyn av informationssäkerheten efter alla brister i verksamhetssystemet Combine. 

IVO har meddelat att de kommer göra en tillsyn för att granska om förvaltningen för Vård & Omsorg uppfyller lagkraven när det gäller informationssäkerhet. IVO vill bland annat att Vård & Omsorg ytterligare ska redogöra för riskanalys samt åtgärdsplan.

Bakgrunden till granskningen är att förvaltningen gjort flera anmälningar enligt lex Maria till IVO gällande verksamhetssystemet Combine som används inom den kommunala hälso- och sjukvården.

Bristerna har medfört att insatser till vårdbehövande missats, och att journaler inte kunnat hittas i datorsystemet. Risken för personskador har varit stor.

Kungsbacka har tidigare krävt och fått ersättning för leverantören Pulsen för den bristande kvaliteten.

IVOs inspektion kommer att ske den 17 juni i år. 

Även kommunens revisorer ska granska hur kommunen arbetar med informationssäkerhet och IT-säkerhet, med fokus på verksamhetssystemet Combine. Granskningen genomförs i maj och resultatet kommer troligen att rapporteras till kommunrevisionen i juni. 

Slutligen har också styrgruppen för Combine beställt en extern utvärdering av hur arbetet under projektet samt införandet av systemet fungerat. Den utvärderingen görs av konsultföretaget Preera och beräknas vara klar i juni 2019.