Missnöje med hur Individ och familjeomsorg hanterade ett ärende slutade i hot mot personalen. Nu finns väktare på plats på Teknikgatan.


Enligt uppgift till Norra Halland har flera tjänstepersoner hotats, och även en politiker. Men det är inget som tf förvaltningschef Karin Martinsson vill gå in på.


–Vi kan bekräfta att det finns ett hot mot IF. Vi har vidtagit de säkerhetshöjande åtgärder som vi bedömer behövs i nuläget. Händelsen är polisanmäld och mer än så kan vi inte kommentera i nuläget, säger Karin Martinsson.


Pågår arbetet som vanligt på förvaltningen?


– Ja, det gör det.


Inte heller polisen vill lämna några detaljer.


– Vi arbetar just nu med att förhöra de personer som utsatts för hotet, säger stationsbefäl Staffan Lingstedt.


Är gärningsmannen utpekad?


– Ja.