Otryggheten i Kungsbacka ökar. Ändå får kommunen högt betyg av invånarna.

FOTO: Pixabay

I den årliga medborgarundersökningen frågar Kungsbacka kommun sina invånare vad de tycker om den kommunala servicen och hur den kommunala demokratin fungerar.

Fina rekommendationer

I fjol fick Kungsbacka gott betyg. Så är det även i år. Mer än hälften, 64 procent, av de tillfrågade säger sig starkt kunna rekommendera Kungsbacka som bostadsort. 75 procent kan tänka sig att rekommendera kommunen som ny bostadsort för potentiella inflyttare.

Främst är det Kungsbackas goda kommersiella och kulturella utbud, och kommunens fina arbets- och utbildningsmöjligheter som lyfts fram. Liksom väl fungerande vatten och avlopp, samt renhållning och sophämtning.

Otryggheten ökar

Men allt är inte frid och fröjd i Kungsbacka.

På minussidan märks minskad trygghet, ett sjunkande förtroende för kommunen och en upplevelse av att det blivit svårare att påverka.

Något som sticker ut lite extra i undersökningen är att Kungsbackas manliga invånare upplever att otryggheten ökar. I första hand gäller det när man rör sig ute på kvällar och nätter. Vid dessa tidpunkter upplevs risken för att bli utsatt för hot, rån och misshandel ha ökat det senaste året.

“Viktiga underlag”

Inom Kungsbackas kommunala organisation kommer man under 2020 ha extra fokus på de områden där invånarnas betyg sjunkit.

– Invånarnas attityder i medborgarundersökningen, brukar- och kundundersökningar är viktiga underlag i vårt fortsatta förbättringsarbete. Framöver kommer vi fokusera mycket på medskapande tillsammans med våra invånare, säger Malin Aronsson, kommundirektör.