Foto: Wikimedia Commons I dag kommer "Hesa Fredrik", eller VMA som det egentligen heter, att testas i Hallands län. VMA står för viktigt meddelande till allmänheten men i dag är det alltså bara ett test. VMA-signalen testas en gång i kvartalet, den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Signalen ljuder i sju sekunder omväxlande med 14 sekunders tystnad, vilket upprepas under minst två minuter. När faran är över hörs en 30-40 sekunders lång ihållande signal. 
I samband med att VMA testas i dag har Länsstyrelsen i Hallands län i samverkan med andra aktörer tagit fram en webbplats för att öka kunskapen, vmahalland.se