När en patient kom till akuten i Varberg tydde symptomen på att personen led av en pågående blödning i magen. Man påbörjade behandling men utredningen av besvären försenades, patienten blev sämre och behövde då intensivvård.

Hallands sjukhus har nu anmält händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt lex Maria.
– Patienten fick behandling och har inga kvarstående besvär. Men det fanns risk för en allvarlig vårdskada, och därför anmäler vi händelsen, säger Birgitta Lagerqvist, chefläkare Hallands sjukhus i ett pressmeddelande.