Vård

FOTO:

I dag genomför IVO en granskning av Vård och omsorgsförvaltningens informationssäkerhet. Foto: Norra Halland

 

I dag genomför Inspektionen för vård och omsorg sin tillsyn av kommunens informationssäkerhet efter alla Lex Maria-anmälningar av Combine. Nu fortsätter nya anmälningar att trilla in.

 

Med anledning av de brister i verksamhetssystemet Combine som uppdagats i flera anmälningar enligt Lex Maria, gör Inspektionen för vård och omsorg, IVO, i dag en granskning av Vård och omsorgsförvaltningens verksamhet. IVO vill bland annat granska om förvaltningen uppfyller lagkraven när det gäller informationssäkerhet.

Bristerna bedöms vara en risk för patientsäkerheten och har medfört att insatser till vårdbehövande missats och att journaler inte kunnat hittas i datorsystemet.

 

Nu har förvaltningen gjort ytterligare en anmälan enligt Lex Maria, något som förvaltningen enligt kommunens pressmeddelande informerat IVO om i samband med tillsynen.

I juni uppmärksammades det att det inte gick att lägga upp insatser i Combine, men enligt kommunen löstes det problemet efter några timmar. Under den tiden fick personalen följa manuella rutiner.

 

Men fortfarande kan inte personalen avsluta enstaka insatser så att de försvinner ur kalendern. Ett exempel på en sådan insats kan vara att en läkare ändrat en behandling för en patient som inte längre ska få injektioner. Enligt medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, medför det risk för felbehandlingar.

Det syns inte heller någon journaldokumentation på att det är den aktuella sjuksköterskan som dokumenterar som avslutat insatsen, vilket är en allvarlig risk och strider mot föreskrifter om journalföring av hälso- och sjukvård.