Sent. På måndagsmorgonen meddelade Trafikverket att det är förseningar i tågtrafiken till och från Göteborg. Förseningar i tågtrafiken till och från Göteborg. Sträckan Göteborg - Halmstad påverkas. På måndagsmorgonen meddelade Trafikverket att det är förseningar på olika tåg till och från Göteborg. Bland annat berörs sträckan Göteborg-Halmstad (till och från). Orsaken uppges vara spårfel inne på centralstationen i Göteborg. Uppdaterat: Felen är nu åtgärdade enligt Trafikverket. Mindre följdförseningar kan dock förekomma.