Inom länet är det kungsbackaborna som är lägst skuldsatta – 1,9 procent av dem jämfört med invånare i Hylte kommun där siffran är 5 procent.

I Kungsbacka är 2,4 procent av männen skuldsatta jämfört med 1,4 procent av kvinnorna.

En analys som gjorts av Kronofogden på riksnivå visar att rekordmånga skuldsaneringar, färre skulder till staten på grund av minskade fordonsskulder och underhållsskulder, avskaffning av radio- och tv-licens samt lågt ränteläge och stark konjunktur ska ha bidragit till att människor lättare klarar av sina ekonomiska åtaganden.

Vid årsskiftet hade 7488 hallänningar skulder hos Kronofogden. Det motsvarar 2,9 procent av länets befolkning, jämfört med 3,8 procent i riket som helhet.