FAMILJ 2022-01-16 KL. 12:00

Prisas för envis kamp

Av Christina Forlin

Sture Andreasson har fört en lång kamp för de psykiskt funktionshindrades rättigheter och nyligen prisades han av Region Halland.
– Det är ett nödvändigt arbete, säger han.

Prisas för envis kamp
Sture Andreasson anser att de med en psykisk funktionsnedsättning ska bemötas med samma respekt som alla andra människor i samhället. "Jag vill hjälpa till att föra deras talan. Risken är väldigt liten att de kommer att stå utanför stadshuset och demonstrera…" Foto: Christina Forlin

Talets gåva har Sture Andreasson fått, likaså möjligheten att vid 78 års ålder fortfarande känna sig pigg och kry. Det ger honom orken och viljan att oförtrutet föra en av de svagaste grupperna i samhällets talan.
Under decennier har han verkat för att förbättra villkoren för personer med psykiska sjukdomar, och för deras anhöriga. Bakgrunden till engagemanget är Stures och hustrun Britt-Maries son, som insjuknade i schizofreni i 25-årsåldern.
– Jag har föreläst på otaliga platser, även i kommunala sammanhang, och berättat om hur livet kan te sig för människor som drabbas. Att även ge anhörigas perspektiv är betydelsefullt. Det är viktigt att föra ut kunskap om den här problematiken.
Jag brukar säga att okunskap är vår värsta fiende, säger Sture Andreasson.

Började på 1990-talet

Engagemanget började 1995 med psykiatrireformen och dess genomförande, vilket ledde till att kommunerna fick ett ökat ansvar.
Samtidigt gick han med i IFSAP, Intresseföreningen för schizofreni och andra psykotiska sjukdomar. Där har han varit viceordförande och kassör under alla år och är det fortfarande i kommunen.
Sture blev även aktiv på nationell nivå och invald i Schizofreniförbundets styrelse 2003, en styrelse med anhöriga, profession från psykiatrin och personer med egen erfarenhet.
Där var han under ett stort antal år förste vice ordförande och kassör, men avslutade arbetet där 2019.
– Vi hade en erfarenhetsgrupp som var till mycket stor hjälp för att förstå hur man upplevde sin sjukdom, och den hade goda idéer och förslag på viktiga frågeställningar.

Aktiv i Jycken

På lokal nivå har hans insatser varit tongivande.
1999 engagerade han sig i Kommunala handikapprådets referensgrupp, och var ordförande under några år, samt i Handikapprådet och var med och tog fram det handikappolitiska programmet i Kungsbacka 2005.
I Kungsbacka har han också varit aktiv i brukarråd och ledningsgrupp för personligt ombud och kooperativet Jycken hunddagis som startades av landstinget, kommunen och några eldsjälar i slutet av 1990-talet.
Genom alla år har Sture Andreassons mantra varit Det goda samarbetet, men i Kungsbacka känns det svårt just nu för honom att få till samtal som leder framåt. Det senaste året har varit tufft tycker han.
Både personligt ombud och Jycken har monterats ner.
– Mycket olyckligt, säger Sture.
I stort tycker han dock att utvecklingen i samhället går i rätt riktning och är positiv till Region Hallands arbete inom området.
– Det pratas mer om psykisk ohälsa nu, vilket är bra. Men det är fortsatt viktigt att arbeta för att de med en psykisk funktionsnedsättning ska ha en vardag som fungerar, med sysselsättning och ett socialt sammanhang.

Två karriärer

Vid sidan av allt volontärarbete har Sture även haft inte mindre än två yrkeskarriärer, den första inom den grafiska branschen. Han har varit med om en revolutionerande teknisk utveckling, och gick själv från tryckare och tryckarbas till ledande befattningar och vd inom prepress-företag (det vill säga företag som arbetar med arbete innan tryckning av annonser, texter, bilder med mera).
– Bland annat arbetade jag med Nationalencyklopedin, där gällde de att vara noggrann på alla sätt. Men jag slutade inom den världen när jag var 55. I stället blev jag projektledare i Angered för Drivbänken, det var EU-projekt och gick ut på att invandrare skulle starta egna företag och komma i arbete.
Det gav mersmak och när socialtjänsten i Göteborgs kommun hörde av sig och undrade om Sture ville bli insats-samordnare i Hjällbo på Individ-och familjeomsorgen tackade han ja.
– Det var en stor skillnad mot arbetet inom den grafiska branschen men jag har aldrig ångrat att jag tog det steget. Jag trivdes som fisken i vattnet.

Reser gärna

Även om han arbetat i Göteborg har han varit Kungsbacka trogen länge. Han är visserligen uppvuxen i Göteborg på Sandarna, men flyttade tillsammans med Britt-Marie till Kungsbacka och Hede i unga år 1970.
– Vi var nästan lite ”gröna vågare”, minns Sture och inser att Kungsbacka har förändrats en hel del sedan dess.
De bor kvar i samma hus som de flyttade till, och trivs fortfarande. Närheten till naturen lockade, naturen är fortsatt viktigt och den får gärna vara lite mer dramatisk än här.
Sture och Britt-Marie reste förr gärna till fjällen, allra helst till Jotunheimen för vandring.
– Och även glaciärklättring i unga dagar, säger Sture.
– Vi har varit där otaliga gånger, och lärt känna folk. Nu senaste åren på nostalgiturer, då vi återbesökt platser där vi var som unga.
Många resor till kusinerna i USA har det också blivit genom åren.Fakta:
Aktuell: Fick nyligen ta emot Regionala Funktionshinderrådets utmärkelse 2021. Motiveringen lyder: ”Sture Andreasson har haft ett personligt engagemang och har gjort betydelsefulla insatser som kommit människor med funktionsnedsättning i Halland till del.”
Ålder: 78
Familj: Fru, två barn, tre barnbarn
Nytt engagemang: Har blivit politisk aktiv inom Socialdemokraterna och sitter som ordinarie ledamot i nämnden för Individ- och familjeomsorg.


SENASTE TV-NYHETERNA

Hjälp - vi har blivit med höns!
JOBB & PENGAR 2022-05-27 KL. 09:00

Hjälp - vi har blivit med höns!

Kanske privatisering - men inte nu
KULTUR & NÖJE 2022-05-27 KL. 07:00

Kanske privatisering - men inte nu

Nya arbetssätt ska ge fler tillgång till Kulturskolan

Resor under pandemin blev till bok
KULTUR & NÖJE 2022-05-26 KL. 17:00

Resor under pandemin blev till bok

Åsabon Jan Hansson hittade nya favoritstäder

Fjärås vände underläge till seger
FOTBOLL 2022-05-26 KL. 14:17

Fjärås vände underläge till seger

Veteranrally lockade många
KULTUR & NÖJE 2022-05-26 KL. 11:20

Veteranrally lockade många

Framgångsrikt arbete mot barnfetma
NYHETER 2022-05-26 KL. 09:00

Framgångsrikt arbete mot barnfetma

Victor Palm satsar på film i Los Angeles
FAMILJ 2022-05-25 KL. 20:00

Victor Palm satsar på film i Los Angeles

”Mål behövs men resan är det viktiga”

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

NYHETER 2022-05-27 KL. 16:00
Lanbit i gång igen

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Fångar legendarer under promenad

Fångar legendarer under promenad

Det är ”raidhour” och utanför Villa Solbacka har ett 20-tal personer samlats. Ikväll finns chansen att fånga legendariska Pokémon. – Vissa Pokémon måste man vara flera för att fånga, tanken med det är att man ska samarbeta, säger Malin Börjesson som i stort sett dagligen spelar Pokémon GO.