Combine har gång på gång anmälts eftersom det fungerar så dåligt att det finns risk för allvarliga skador både inom vård och omsorg.

Den här gången handlar det om orosanmälningar till Vuxenenheten om personers missbruk. Det har då inte gått att se om personen det gäller redan har ett pågående ärende hos Gymnasium & Arbetsmarknad eller Vård & Omsorg. Bristen innebär att all information inte är tillgänglig för socialsekreterare när de ska bedöma om en utredning ska inledas eller inte.

Om en socialsekreterares bedömning görs på felaktig grund, kan det få allvarliga konsekvenser för de som anmälan gäller.

Felet upptäcktes av en slump och utredningen har inte visat att något ärende felaktigt bedömts, men det går heller inte att utesluta. Kommunen väljer därför att anmäla händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Kommunen hävdar att det är fel på systemet, inte att någon hanterat det fel. Det håller inte leverantören Pulsen med om:

Information finns tillgänglig om man går in på den aktuella brukarens sammanställning men det kan ha varit otydligt hur man kommer åt denna i systemet, skriver Andreas Hallgren, pressansvarig på Pulsen Omsorg.

Vuxenenheten har nu tvingats anpassa sina rutiner och delvis hantera orosanmälningarna i pappersform för att göra klart att bedömningarna grundar sig på korrekt, aktuellt underlag.

Fakta Lex Sarah

All personal inom all socialtjänst och äldreomsorg är enligt Lex Sarah skyldig att rapportera varje missförhållande som sker i verksamheten. Alla rapporter som inkommer ska utredas. Allvarliga missförhållanden eller påtaglig risk för allvarliga missförhållanden ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.