Efter en lång strid sade Mark- och miljödomstolen 2012 nej till en bergtäkt i Kammarberget vid Lygnern. De boendes protester fick resultat.


Nu gör bergkrossföretaget Swerock ett nytt försök.Det var Jehander som drev frågan om en bergtäkt i Kammarberget öster om Kungsbackas vattentäkt Lygnern. Det lokala motståndet var kraftigt. Fastighetsägare protesterade mot att Tostaredsvägen skulle bli genomfartsled för tunga lastbilar, med kraftigt ökat buller och risk för olyckor. Det handlade om en lastbil var femte minut.


Miljövänner vände sig mot att täkten låg nära både vattentäkt och skyddsvärda områden.


Miljöförvaltningen i Kungsbacka var kritisk, men kommunen sade ändå ja. Länsstyrelsen gick däremot på motståndarnas linje.


Det hamnade i Miljödomstolen som egentligen inte hittade något avgörande miljöskäl mot täkten. Risken för miljöskada fanns, men inte så påtagligt att en täkt var omöjlig.


Men domstolen kom ändå fram till ett avslag. Och resonemanget var så här: Jehander har två alternativa placeringar i närheten, som är möjliga, och där verkar inte problemen för omgivningen lika stora. Alltså är inte Kammarberget bästa möjliga lokalisering.


Men i höstas sålde Jehander sina anläggningar i Västsverige till Peabs dotterbolag Swerock, som nu dammat av den gamla ansökan.


– Problemet var lokaliseringen, och vi har nu gjort en grundlig utredning som visar att Kammarberget är den bästa platsen, säger Monica Soldinger Almefelt, chef för råvaruförsörjningen på Swerock.


Företaget hade förra veckan samrådsmöte med länsstyrelsen.


– I höst går vi vidare med samråd med berörda, och innan dess ligger vi lågt med detaljer.Fakta


Swerock ansöker om ett maximalt uttag om 150 000 ton bergmaterial per år, totalt4 500 000 ton under 30 års tid.


Det blir fjärde gången som Kammarberget är föremål för bergtäktsansökan. Både 1997, 2008 och 2012 blev det nej.


Det saknas bergtäkter i Västsverige. Kålleredstäkten är livlivan för allt byggande i Kungsbacka sedan både Kammarberget och Bräckaberget vid Varlaavfarten fått nej.