Försteläraren Robert Johansson arbetar just nu i ett projekt där särskilt begåvade elever ska fångas upp och få den stimulans de behöver. De kanske inte gör mycket väsen av sig i skolan. Och i värsta fall kan lärare tolka det som att de har svårt med inlärning. Men i själva verket kan det vara precis tvärtom.


– Det råder för stor okunskap, säger försteläraren Robert Johansson.


  


Drömmande, frånvarande eller bara ointresserade. För en del elever är skolan en långtråkig resa – och anledningen kan vara att deras begåvning inte får utrymme eller uppmärksamhet. För ett tag sedan startades ett projekt där ett team ska försöka fånga upp dessa extra begåvade elever för att de inte ska tröttna och hamna på efterkälken i andra ämnen.


– Det här är ofta en osynlig grupp. Och ofta kanske det verkar som att de inte klarar av skolan, när de egentligen är de vassaste knivarna i lådan, säger försteläraren Robert Johansson som arbetar med projektet.Bakgrunden till satsningen är att politiker i kommunen gett tjänstemän uppdraget att arbeta fram en plan för hur de cirka fem procent av eleverna som anses särbegåvade, ska kunna fångas upp.


– Ofta handlar det om att ingen ser dem. Det behövs speciella glasögon för att se dessa elever. Risken om ingen ser och fångar upp deras begåvning, är att de tynar bort och tappar intresset för skolan i stort. Men det går med ganska små medel att vända den utvecklingen, menar Robert Johansson.


Han anser att det är bra att det arbetas fram planer för den här typen av projekt på högre nivå.


– Ofta har det låtit att det ligger på lärarna att hantera detta. Men de har inte tid, och det råder alldeles för stor okunskap, så det kan inte bara läggas på lärarna.Projektet med att finna särbegåvade barn och ungdomar kommer att utvärderas 2020. I projektet arbetar, förutom Robert Johansson, även försteläraren Anna Sjöstrand med att åka runt på olika skolor i kommunen för att hitta och möta de elever som kan ha denna typ av extra begåvning. I teamet ingår också Helena Sagar som är lektor på Kullaviksskolan.


– Hon är med och jobbar med den vetenskapliga biten medan jag och Anna är ute på skolorna. Det här handlar om att hjälpa lärare och personal att fånga upp unga mellan 9 och 16 år som inte får den stimulans de behöver, förklarar Robert Johansson.