15 Oktober 2019 08:25 | Daniel Blomqvist

Först skulle den bort, men så fick den vara kvar. De gamla grekerna (och förhoppningsvis även romarna) får hänga med i skolböckerna ett tag till. Det är mycket som ska pressas in i dagens skolschema, och vissa sakers kvarlevnad kanske måste funderas över – men det vi ärvt är ovärderligt på så många sätt, inte minst vårt sätt att tänka och intressera oss för världen i stort och smått.

En stor del av kritiken mot att ämnet skulle försvinna handlade om att bildningen hotas. En otroligt viktig kritik. Vi svenskar är ett bra, kunnigt och allmänbildat folk i allmänhet, men bildningen står inte alltid så värst högt i kurs. Vi har haft perioder där folkbildningen varit på modet, och det finns absolut ett slags intresse för bildning i vår tid också. Men frågan är om det inte mest är kopplat till social status, där konst, arkitektur, möbler, intresse för matkultur med mera, handlar om de exklusiva exemplen – som ett bevis på att man är kulturellt belevad. Det handlar snarare om attribut och att visa social tillhörighet än om äkta nyfikenhet och driv att förstå hur världen fungerar, har fungerat, och hur vi människor studerat och tolkat världen genom historien.

Filosofi avfärdas inte sällan som flum, när det i ordets bemärkelse har handlat och handlar om att studera vår värld ur alla möjliga vinklar – från språk och uttryck till vetenskapens gränser. Metafysiker, positivister, marxister, liberaler, materialister, rationalister, förfäktare av upplysningen – sanning kontra fakta (nej det är inte alltid samma sak) – logik, empiri, metoder, idéer och hypoteser – hur vi tillskansar oss kunskap; det är en helt vital del av mänsklighetens historia, vår civilisation och våra olika kulturer. Kort sagt: Vilka vi är och varför.

Det skojas ibland om att Sveriges bidrag till filosofihistorien är att vi körde ut Michael Focault och tog kål på René Descartes. Vi har vetenskapsmän som Linné och Celcius, men i stort är vårt bidrag till den samlade vetenskapshistorien inte särskilt imponerande. Där får vi på truten av danskarna nästan alla dagar i veckan.

Personligen tycker jag att det är fint att antiken får vara kvar i undervisningen. Ger det högre lön så småningom? Oklart. Men att det är en otroligt viktig grund till hur vi i både stora och små avseenden kan förstå vår kultur och samtid – om det råder det knappast någon tvekan.