12 Oktober 2018 14:20 | Kristian Alm

Det är något förvirrat, ja ibland nästan sjukligt, över vårt förhållande till arbete. Att inte ha ett arbete kan (förutom brist på pengar) ge en känsla av värdelöshet och sluta i depression.

Men de som väl har arbete förväntas ofta jobba så hårt att en del kör slut på sig själva, blir sjukskrivna, vilket kan ge en känsla av värdelöshet och sluta i depression.

Samtidigt har vårt land de senaste decennierna blivit allt rikare. Men i stället för att ta ut produktionsökningen i kortare arbetstid eller fler arbetskamrater som kan dela på sysslorna, verkar vår ständiga strävan vara efter att fylla på bankernas lånekonton och våra egna förråd med avlagda kläder, uttjänta elektronikprylar och surrande robotgräsklippare.

Robotgräsklippare, ja! Det var ju tanken att den och alla skattesubventionerade ROT-avdrag skulle ge oss mer tid. Men det verkar som om tiden som blir över används för mer arbete.

På 70-talet, ja jag talar om det förra seklet, gav den kände tv-profilen Lennart Hyland ut en ABC-bok med bilder och dikter, en för varje bokstav.

Bokstaven Ö löd: ”Övertid är fritidssjå, för att tid till fritid få”.

Denna märkliga förvirring kring önskan om att både vara mer ledig och jobba mer, har en konstnärsgrupp som kallar sig Frihetsförmedlingen tagit fasta på. Med en pricksäker ironi har de kopierat Arbetsförmedlingens hemsida, men i stället för jobbcoacher och CV-skrivande, erbjuder de nystartsfrihet och frihetscoacher för den som skriver in sig vid förmedlingen. Man kan också få ett frihetstillstånd:

”Frihetstillståndet är vårt mest använda och uppskattade stöd. Att få ett frihetstillstånd utfärdat går snabbt, är mycket enkelt och berättigar dig som frihetssökande till en frihetsgrad på upp till 100%.”

För den som önskar skaka om skallen och se arbetslivet från en lite annan sida rekommenderas utställningen på Varbergs konsthall, eller hemsidan frihetsformedlingen.se. Där kan du ladda ner alla blanketter som behövs för ett nytt liv. Man kan till och med boka ett stödmöte med förmedlingens anställda coach: ”Sverige friaste byråkrat”! Givetvis jobbar hon bara 70 procent.