Betongkanten har spruckit.

FOTO:

Det handlar om en bit betongmur i Söderån intill Varbergsvägen strax före järnvägsviadukten. Det har uppstått stora sprickor, och risken finns att betongkanten rasar ner i ån.

Tanken är nu att slå ner metallspont, alltså en metallskiva, i åbotten strax utanför muren. Därefter kan den trasiga muren huggas bort och utrymmet fram till sponten fyllas med sand och grus.

Men det handlar om rejäla tag – sponten ska gå 13 meter ner i marken, och det är bara de översta två meterna som kommer att sticka upp över vattenytan i ån.

Den ska dessutom vara 40 meter lång.

Eftersom en del av botten försvinner när strandkanten breddas, och ån påverkas, har kommunen lämnat en ansökan om vattenverksamhet till länsstyrelsen.