Det var sommaren 2015 som kvinnan på sin vårdcentral i Kungsbacka fick diagnosen misstänkt lungcancer. Hon fick då träffa en specialist i Halmstad som enligt anmälan konstaterade att cancern satt långt ut i lungan och var möjlig att operera om man gjorde det snabbt.

Men tiden gick utan kallelse till operation, och när kvinnan hörde av sig fick hon helt andra besked. Någon operation var det inte tal om just nu, först skulle det hållas en läkargenomgång och därefter skulle hon först genomgå ett fystest för att se om en operation var möjlig.

Efter flera månader fick hon en ny röntgen, som inte visade på samma resultat som tidigare. Nu var det plötsligt omöjligt att operera, istället blev det cellgifter i januari 2016.

Men cancern spred sig och kvinnan avled.

Sonen anmälde fallet till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, som nu ger medicinkliniken i Halmstad allvarlig kritik.

IVO konstaterar att utredningen och behandlingen blev fördröjd på grund av flera brister i hanteringen av remisser. Det innebar att sjukdomen utvecklades från möjligen botbar till icke-botbar.

Däremot kan inte IVO avgöra om den behandlade läkaren gett felaktiga besked och lovat snabb operation. Där står ord mot ord.

Medicinkliniken i Halmstad har efter det inträffade inför en metod som kallas Standardiserat vårdförlopp, som ska minska risken för att utredningar drar ut på tiden.