Den syns inte. Den luktar inte heller. Men den skördar minst 500 svenska liv varje år. Det handlar om den radioaktiva gasen radon.

FOTO: Pixabay

FAKTA OM RADON

Radon är en radioaktiv gas. Den finns naturligt i luften, marken och vattnet.

Radon varken luktar, syns eller känns. Enda sättet att ta reda på om det finns radon i ett hus är att mäta.

För höga radonhalter i ett hus kan vara skadligt för hälsan. Man räknar med att radon orsakar cirka 500 lungcancerfall varje år.

Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, finns det mellan 250 000 - 400 000 bostäder i Sverige som har högre radonhalt än referensnivån på 200 Bq/m³.

Källa: Länsstyrelsen

Att bo i ett hus med högre så kallat radonvärde än 200 bequerel per kubikmeter luft kan vara förenat med hälsorisker. Särskilt utsatta är rökare som bor i hus med för högt radonvärde. Forskning visar att radon kan orsaka cancer. Och rökare som bor i radonhus löper extra stor risk att drabbas av framförallt lungcancer.

Finns nästan överallt

Att veta om man har radon i sitt hus är svårt. Gasen är både osynlig och luktfri. Men den kan finnas i vattnet. Eller sippra upp från marken under huset. I en del fastigheter, byggda av så kallad lättbetong eller blåbetong – ett byggnadsmaterial som var populärt på 1960- och 1970-talen – sitter den bokstavligen i väggarna.

Viktigt att mäta

Därför är det viktigt att kontinuerligt mäta halten av radon i inomhusluften. Det gör man genom att placera ut små dosor i huset, som under minst åtta veckor får ligga och mäta mängden radon i den omgivande luften. Mätningen ska göras mellan den 1 oktober och 30 april, under den så kallade eldningssäsongen.

Gasen kan åtgärdas

Visar det sig att huset man bor i har för höga halter av radon i luften behöver man vidta åtgärder för att stänga radonet ute. Det kan handla om allt från enklare tätning av husgrunden eller en enkel installation av ett vattenfilter, till större och betydligt dyrare byggnadsåtgärder.

Man kan få bidrag

Den som behöver radonsanera sitt hus kan få hälften av vad som anses vara en skälig kostnad i bidrag från staten. Men ersättningen kan aldrig bli högre än 25 000 kronor.

Mätdosor kan beställas från särskilt ackrediterade mätlaboratorier. Kommunens miljökontor brukar kunna hjälpa till med information om vart man kan vända sig.