När Vittra Forsgläntan byggdes i början av 2000-talet gjorde man inga klassrum för de praktiska ämnena, slöjd och hemkunskap.

– Istället hyrde vi in oss på Hålabäcksskolan. Det har fungerat jättebra, men i takt med att läroplanen har förändrats och eleverna blivit fler behövde de sina lokaler själva, och det kan man ju förstå, säger Sandy Björnwall, rektor på Vittra Forsgläntan i Kungsbacka.

Nu har man därför byggt till skolan med ytterligare en fastighet, där det ryms såväl de saknade klassrummen som extra konferensutrymmen.
– Nybyggnationen är del tre i ett arbete som har pågått en tid med att bygga om skolan. Vi anpassar oss hela tiden efter den senaste forskningen och man jobbar på ett annat sätt i dag än när skolan öppnade. Då fanns det till exempel en stor sal med fasta datorer som man bokade och gick till när det behöves. I dag är IT integrerat i undervisningen och man tar med sig utrustningen in i det vanliga klassrummet. Vi jobbar också mycket mer med inkludering och då behövs det större klassrum, säger Sandy Björnwall.

Är det något som slits på en skola så är det ju skolgården. Så också den har byggts om och placerats närmare själva skolbyggnaden, så att det ska bli lättare att ha översikt över vad som händer.

– Ett av våra utvecklingsområden är hälsosam skola, så vi har också velat bygga om skolgården så att det inte bara är de yngsta barnen som leker på den. Vi ser redan att elever på mellanstadiet också använder sig av de nya kompisgungorna och även elever från högstadiet på delen med hinderbana, säger Sandy Björkwall.