Den 10 februari slutade 28 vägbelysningar att fungera vid Varbergsvägen mellan avfart Hanhalsväg, Myra och Rolfsbron.Efter två dagar lades felet in på Trafikverkets hemsida. Någon ringde också Trafikverket. Blev kopplad efter 20 minuter till en man i Stockholm som skulle ordna detta.I dag 19 dagar senare är det fortfarande svart. Detta är på en vägkilometer som har flest dödsolyckor i norra Halland bakåt i tiden.Dödsolyckorna per år ökar i hela Sverige nu. För 30 år sedan fanns en vägmästare i norra Halland som hade vägansvaret. Då fixades felet över dagen om felet var allvarligt. Sedan flyttades ansvaret till Göteborg, då slutade det akuta underhållet. Inget hände när någon försökte hjälpa till när de såg stora säkerhetsrisker.Hur många år ska vi vänta på belysning? Några har varit släckta i fem år. De ansvariga bara utreder. Men vi vill att Sverige ska börja fungera igen.Noll-toleransare i trafiken